Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/8/2018, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố (số 34, phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp công dân Nguyễn Thị Xuân thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Theo đó, bà Nguyễn Thị Xuân đề nghị được cấp đất giãn dân cho gia đình, tại thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Quá trình giải quyết vụ việc cho thấy: Năm 2008, gia đình bà Xuân có đơn xin cấp đất giãn dân và nộp hồ sơ xin giao đất làm nhà và Hội đồng tư vấn xét giao đất làm nhà ở nông thôn của xã Ngọc Hồi xét duyệt đủ điều kiện được giao đất với 03 cặp vợ chồng.

- Năm 2009 và 2010, UBND xã Ngọc Hồi lập danh sách nộp tiền khu đất giãn dân, gia đình bà Xuân đã nộp tiền cho phần diện tích đất giãn dân là 120m2. Ngày 26/7/2011, UBND xã Ngọc Hồi có biên bản họp Hội đồng tư vấn giao đất làm nhà ở nông thôn xã Ngọc Hồi. Thời điểm này ông Thắng (chồng bà Xuân đã mất) và bà Nguyễn Thị Xuân đứng đơn đại diện. Hội đồng đã có ý kiến nhất trí xét đủ điều kiện và diện tích xin giao là 100% so với quy định chung của xã đối với hộ bà Xuân.  

- Ngày 03/7/2017, UBND huyện Thanh Trì có Văn bản số 1341/UBND-TNMT về việc xem xét tháo gỡ vướng mắc trong việc giao đất giãn dân trên địa bàn xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Trong đó có đề xuất với UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép UBND huyện Thanh Trì được giao đất làm nhà ở nông thôn đối với 03 hộ gia đình (trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Xuân) thuộc thôn Ngọc Hồi, đề xuất giao cho hộ bà Xuân 120m2 đất tại vị trí đất còn lại thuộc khu giãn dân thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã hoàn thành cơ sở hạ tầng.

- Ngày 12/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 510/STNMT-TTr phúc đáp văn bản số 1341/UBND-TNMT ngày 03/7/2017 của UBND huyện Thanh Trì. Nội dung đề nghị UBND huyện Thanh Trì giải quyết vụ việc của bà Xuân cần tham chiếu các căn cứ giải quyết của UBND Thành phố tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, giải quyết khiếu nại (lần 2) đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Lan.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Xuân có trình bày: Gia đình bà có 03 cặp vợ chồng đủ điều kiện được cấp đất giãn dân, được UBND xã Ngọc Hồi nhất trí đề nghị giao đất giãn dân. Gia đình bà đã thực hiện việc nộp tiền nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước từ năm 2009 và 2010; hiện nay, gia đình bà đông người, có khó khăn về chỗ ở và đề nghị được cấp đất giãn dân theo tiêu chuấn để đảm ổn định bảo cuộc sống.

Ý kiến của các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan: Năm 2008, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân đủ điều kiện được giao đất giãn  dân. Quá trình xét duyệt hồ sơ được công khai, không có ý kiến thắc mắc đối với hộ bà Xuân; bà Xuân đã nộp đủ tiền ở khu đất giãn dân cho chính quyền. Do quá trình giải quyết kéo dài, cơ chế chính sách có thay đổi, một phần do cơ quan chính quyền địa phương chậm giải quyết; đến năm 2011, chồng bà Xuân mất đã không đủ điều kiện được giao đất theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố; để giải quyết vụ việc khách quan, bảo đảm quyền lợi cho công dân, các đơn vị tham dự thống nhất việc cấp đất giãn dân cho hộ bà Xuân và đề nghị UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Ngọc Hồi cần xem xét đến yếu tố lịch sử và tính kế thừa từ trước.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân kết luận:

3.1. Bà Nguyễn Thị Xuân có đơn gửi UBND xã Ngọc Hồi xin được giao đất giãn dân và đã được xét duyệt có đủ điều kiện được giao đất giãn dân theo văn bản hướng dẫn của UBND huyện Thanh Trì. Do cơ chế chính sách của Nhà nước có thay đổi về trình tự, thủ tục giao đất; một phần do UBND xã Ngọc Hồi, UBND huyện Thanh Trì tổ chức triển khai thực hiện chậm. Theo quy định mới tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố thì hộ gia đình bà Xuân chưa đủ điều kiện được giao đất giãn dân đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Xuân và bà Xuân đã làm đơn đề nghị các cấp được giao đất giãn dân. Tuy nhiên, đến nay vụ việc chưa được xem xét giải quyết dứt điểm theo quy định. Trách nhiệm thuộc UBND xã Ngọc Hồi, UBND huyện Thanh Trì.

3.2. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Xuân có nội dung tương tự như hộ bà Nguyễn Thị Lan đã được UBND Thành phố xem xét, giải quyết (theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 xác định gia đình bà Lan đủ điều kiện và đã đề nghị UBND huyện Thanh Trì cấp đất giãn dân cho hộ bà Lan). Đề nghị UBND huyện Thanh Trì tham chiếu các căn cứ giải quyết của UBND Thành phố với hộ bà Lan để xem xét, giải quyết đối với hộ bà Xuân.

3.3. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị UBND huyện Thanh Trì cần xem xét đến yếu tố lịch sử, tính kế thừa để tiến hành các bước trình tự, thủ tục có liên quan đến việc giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Thanh Trì cần chủ động phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố để có lộ trình, kịp thời tháo gỡ, đảm bảo tiến độ; tiếp tục rà soát các hộ tương tự như gia đình bà Xuân để tổng hợp tham mưu giải quyết dứt điểm tồn tại. Kết quả giải quyết vụ việc báo cáo về Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 30/9/2018.

- Giao UBND huyện Thanh Trì kiểm tra, rà soát các trường hợp tồn tại trên địa bàn huyện về đất giãn dân, báo cáo tổng thể, có đề xuất phương án giải quyết và báo cáo UBND Thành phố và đề nghị xem xét, giải quyết trong năm 2018.

3.4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND Thành phố giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Toàn văn Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 8/2018

Đức Huấn, Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND TP

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  128 người đã bình chọn
  Thống kê: 709.417
  Online: 68