Chánh Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định có liên quan, Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội.

Chi tiết các nội dung theo file đính kèm.

QUỲNH HOA (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  195 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.785.756
  Online: 27