Sáng 10-1, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm (Hội trường Trung tâm hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận - Điểm cầu Hà Nội

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các đồng chí đại diện các ban, ngành của thành phố.

Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Báo cáo do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TƯ và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm...

Những kết quả quan trọng này đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 

Tạo bước chuyển tích cực trong bộ máy chính quyền

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được trong “Năm dân vận chính quyền 2018”; đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, kết quả đạt được của năm “Dân vận chính quyền” thể hiện khá rõ nét. 63/63 Ban Dân vận tỉnh, thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện. Các hoạt động đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Kết quả đã tạo bước chuyển biến tích cực trong bộ máy chính quyền nhà nước về đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức”.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, năm qua, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đổi mới hoạt động giám sát phản biện, đối thoại với các tầng lớp nhân dân…, được đông đảo nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

“Năm 2019, MTTQ đề xuất Ban Dân vận Trung ương phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở…”, đồng chí Trần Thanh Mẫn kiến nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho biết, Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2019 sẽ triển khai công tác dân vận chính quyền sâu rộng hơn nữa bởi, trên thực tế, người dân còn chưa hài lòng về nhiều vấn đề. Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, công chức cần nỗ lực hơn nữa để mỗi người dân đều có cơm ăn, áo mặc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng đoàn Quốc hội sẽ cố gắng, nỗ lực phối hợp để thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng theo phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.

Phát huy sức mạnh của nhân dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận chính quyền năm 2018. Cả hệ thống chính trị đã vào guồng làm công tác dân vận với phương châm: “Gần dân, nắm dân, phục vụ nhân dân” tốt hơn. Bày tỏ sự vui mừng về kết quả phối hợp giữa Ban Dân vận và Ban Cán sự Đảng các tỉnh, thành phố trong năm 2018 nhằm triển khai công tác dân vận chính quyền ngay từ đầu năm, song Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng: Bệnh quan liêu, xa dân hiện vẫn còn khá phổ biến.

Theo Thủ tướng, nếu làm tốt công tác dân vận thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển ổn định và bền vững. Bằng tinh thần liêm chính, phục vụ, chúng ta đã củng cố niềm tin của nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân để phục vụ hiệu quả cho công cuộc phát triển.

“Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trang của chúng ta không chỉ có những con số đã đạt được mà còn có niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Sức mạnh của chúng ta có được là “sức mạnh lòng dân”. Tất cả chúng ta cùng chia sẻ sự đồng lòng, nhất trí để đưa dân tộc tiến lên, đưa nhân dân đến bến bờ hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý về những vấn đề còn tồn tại đã được các đại biểu nêu tại hội nghị, như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, việc giải quyết khiếu nại của nhân dân chủ yếu mới dừng ở tiếp nhận đơn thư, Thủ tướng dẫn chứng cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng và cho rằng, nếu thiếu thuyết phục, thiếu kiên trì, công tác này chắc chắn sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà, kéo dài; một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với nhân dân; công tác dân vận chính quyền ở một số địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu…, Thủ tướng Chính phủ đề nghị đội ngũ cán bộ dân vận phải sâu sát cơ sở, giúp đỡ nhân dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Trong năm 2019, cần tập trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ khiếu kiện đông người để khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài; cùng với đó là quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Về các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai năm “Dân vận chính quyền 2019”, Thủ tướng nhấn mạnh việc giữ vững dân chủ, kỷ cương, không để kẻ xấu lợi dụng dân chủ và công tác dân vận để thực hiện các hành vi sai trái. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn “Năm dân vận chính quyền 2019” sẽ được thực hiện hiệu quả, thiết thực hơn nữa, đáp ứng niềm tin của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, nhìn lại năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét, phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân. Những yêu cầu thực tiễn về công dân vận chính là thực tiễn sinh động để hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước ta đã đặt ra. 

Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận của Đảng thời gian tới phải được thực hiện tích cực, mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kế hoạch phối hợp tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Theo: Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt/hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  150 người đã bình chọn
  Thống kê: 879.679
  Online: 41