Ngày 17/01/2019 Thường trực HĐND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp cuối năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ huyện Ba Vì năm 2019. 

Ký kết giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ huyện năm 2019

Năm 2018, chất lượng kỳ họp cuối năm của HĐND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục được đổi mới. Các nội dung cần chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tại kỳ họp cuối năm HĐND huyện và các xã, thị trấn đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, cộng đồng trách nhiệm, qua đó phát huy được hiệu quả các nguồn lực và khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Với sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan trong quá trình hoạt động, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì năm 2018. 

Bên cạnh đó, ba đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện khóa XIX đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát phản biện có hiệu quả các chuyên đề về công tác tổ chức, hoạt động của HĐND xã, thị trấn và thực hiện các chương trình công tác của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh bức xúc qua tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Ba Vì đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong năm 2019 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Thành phố giao. Cùng với đó là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Bình Minh - Hồng Đạt (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  135 người đã bình chọn
  Thống kê: 757.873
  Online: 52