Năm 2018 là năm mà HĐND huyện Ba Vì bước vào năm thứ 3 hoạt động của khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, với phương châm đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, HĐND huyện Ba Vì tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong năm qua. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết của HĐND huyện, ngay từ đầu năm Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, UB Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác trong chỉ đạo, chuẩn bị các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, đặc biệt là phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện.

Các kỳ họp HĐND huyện Ba Vì đều diễn ra đúng nội dung, chương trình kỳ họp

Căn cứ nghị quyết của HĐND thành phố, sự chỉ đạo của UBND thành phố, nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các ngành đoàn thể huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện kịp thời, đúng quy định. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và phân bổ ngân sách năm 2018 được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định. Năm 2018, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng theo các Nghị quyết của Thành phố, huyện. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND huyện đã cùng với UBND huyện cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, vì vậy mà năm 2018, huyện Ba Vì đã đạt và vượt mức 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HDDND huyện. Bên cạnh việc triển khai theo Nghị quyết, các hoạt động tập huấn, khảo sát, giám sát chuyên đề cũng được HĐND huyện Ba Vì triển khai có hiệu quả. Về hoạt động tập huấn, các đại biểu HĐND huyện đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND xã, thị trấn cũng đã tham gia tập huấn đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận nắm chắc các vấn đề và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động công tác tại đơn vị cơ sở. Về hoạt động khảo sát, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND xã, thị trấn theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đối với 7 xã, thị trấn. Thông qua khảo sát, nắm rõ tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Xác định rõ những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND xã. Cùng với đó, hoạt động giám sát chuyên đề trong năm 2018 được Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện thực hiện có hiệu quả. Trong năm Thường trực HĐND huyện đã giám sát 4 chuyên đề: Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện; Giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chương trình nước sạch trên địa bàn huyện; Giám sát công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; Giám sát về công tác đầu tư công và đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Xã hội cũng giám sát 2 chuyên đề về nội dung “Xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm…Ban Pháp chế giám sát 2 chuyên đề về thực hiện Kỷ cương Hành chính, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Về công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND, trong công tác tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, thông báo công khai trên cổng thông giao tiếp điện tử huyện đảm bảo đúng thời gian quy định. Hai kỳ họp thường kỳ 6 và 7 trong năm 2018 đã đảm bảo tốt, thống nhất thông qua 13 Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề, được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của huyện. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoái thăng thắn, nội dung chất vấn tại hai kỳ họp này được HĐND huyện Ba Vì chọn là: Công tác quản lý đất đai, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt kỳ họp HĐND huyện vào cuối năm 2018 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND huyện bầu. Cùng với các công tác trên, năm 2018, HĐND huyện Ba Vì đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 58 lượt nông dân, tiếp nhận 15 đơn, nội dung đề nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đã giải quyết 15 đơn.

Có thể nói, với những sự cố gắng như trên, hoạt động của HĐND huyện trong năm 2018 tiếp tục đạt được kết quả cao, nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng là niềm tin của cử tri huyện Ba Vì.

Hồng Đạt - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  126 người đã bình chọn
  Thống kê: 683.789
  Online: 78