Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 27/9/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội- Chi nhánh quận Hoàng Mai và công dân có đơn.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Chủ trì buổi tiếp công dân

Theo đó, ông Vũ Hồng Thắng đề nghị ông Đỗ Minh Soạn nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đối trừ phần diện tích đã chuyển nhượng cho ông Vũ Hồng Thắng và để UBND quận Hoàng Mai trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Vũ Hồng Thắng

Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:

1. Năm 2001, ông Vũ Hồng Thắng đã nhận chuyển nhượng 72m2, trong đó: 60m2 đất của bà Lê Thị Vượng và 12m2 đất của ông Đỗ Minh Soạn (cả 2 lần nhận chuyển nhượng đều có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Đại Kim, huyện Thanh Trì; do thời điểm trước đây thuộc địa giới hành chính của UBND huyện Thanh Trì). Trong quá trình sử dụng đất, ông Vũ Hồng Thắng đã đăng ký kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định và được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 72m2 tại thửa đất số 64(1), tờ bản đồ số 20 ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (theo Quyết định số 1949/QĐ-UB ngày 25/10/2006); nhưng ông Thắng chưa làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2014, ông Thắng đến làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng UBND quận Hoàng Mai trả lời theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ khi nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất”. Vì vậy, việc ông Thắng đề nghị cấp Giấy chứng nhận, căn cứ quy định nêu trên thì chưa đủ điều kiện để trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Hồng Thắng (thiếu tài liệu gốc để đối chiếu).

2. Để giải quyết dứt điểm vụ việc: đề nghị UBND quận Hoàng Mai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quận và UBND phường Đại Kim  có trách nhiệm hướng dẫn ông Vũ Hồng Thắng hoàn thiện các thủ tục theo quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Về diện tích 60m2 tại buổi tiếp công dân, UBND quận Hoàng Mai báo cáo đã đảm bảo về hồ sơ theo đúng quy định, vì vậy đề nghị UBND quận cấp và trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân đối với phần diện tích 60m2, thời gian thực hiện xong trong tháng 10/2019.

- Về diện tích 12m2 còn lại, đề nghị UBND quận Hoàng Mai có thông báo công khai tạm dừng việc giao dịch đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thanh Trì cấp cho ông Đỗ Minh Soạn ngày 27/11/1989 (tại thửa đất số 495, diện tích 12m2) theo đúng quy định của pháp luật, có hướng dẫn cho các công dân để phối hợp thực hiện. Trong trường hợp các công dân cố tình không phối hợp giải quyết, cần có biện pháp giải quyết cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục khẩn trương xem xét và giải quyết vướng mắc trong việc cấp trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 12m2 ông Thắng đã nhận chuyển nhượng. Nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết (có đề xuất phương án).

  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn hoặc báo cáo  UBND Thành phố phương án giải quyết cụ thể để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trong tháng 10/2019 và báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND Thành phố.

3. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc đảm bảo tiến độ và kết quả giải quyết.

4. Ngoài ra đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Toàn văn Thông báo kết luận tháng 9

Đức Huấn, Hồng Nhung Văn phòng HĐND Thành phố

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  208 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.913.807
  Online: 63