Thường trực HĐND thị xã vừa có công văn số 91/ TB - HĐND thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án trọng điểm nhóm C cấp huyện: xây dựng trụ sở UBND xã Đường Lâm và trường THCS Ngô Quyền.

Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã sẽ thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án trọng điểm

Thường trực HĐND thị xã phân công các ban HĐND phối hợp với UBND và các phòng , ban, ngành chức năng thị xã trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Văn phòng HĐND – UBND thị xã tham mưu văn bản, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, dự trù kinh phí đảm bảo phục vụ kỳ họp; đồng thời gửi toàn bộ tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIX đến đại biểu HĐND thị xã trước ngày 07/10/2019.

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào chiều thứ sáu, 11/10/2019 tại Hội trường 1 – UBND  thị xã.

HỮU NAM (VP HĐND & UBND TX ST)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
170 người đã bình chọn
Thống kê: 1.177.122
Online: 20