Đại biểu đánh giá cao kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội năm 2019 trong báo cáo của Chính phủ. Đại biểu làm rõ hơn về chất lượng của phát triển kinh tế - xã hội theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội:

Về kết quả đạt được của năm 2019, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra và đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, GDP ước tăng 6,8%, kinh tế Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững trên cả hai khía cạnh kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành. Về kinh tế vĩ mô, GDP tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định trong bối cảnh các chỉ số vĩ mô vẫn giữ được ổn định và có xu hướng tốt lên, như tỷ lệ lạm phát giảm thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

ĐBQH Dương Quang Thành phát biểu tại Hội trường (Ảnh: Quochoi.vn)

Năng suất lao động tăng 5,9% so với năm 2018. Tăng trưởng giảm dần sự phụ thuộc vào khai khoáng và tăng trưởng tín dụng từng bước chuyển sang khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó đóng góp của năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp . Hệ số đàn hồi điện trên GDP giảm từ 1, 75 lần vào năm 2015 xuống còn 1,45 lần vào năm 2019. Nhưng năm 2019 chỉ cần điện năng tăng 1,45% thì cũng đã tăng 1% GDP. Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội đã được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt. Đến cuối năm 2019 có 53 % đến 54% , số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt 19 tiêu chí, trong đó 90,7% số xã đạt tiêu chí số 4 về cung cấp điện. Về ngành công nghiệp, các ngành tiêu thụ ít năng lượng như chế biến, chế tạo, làm suất tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là suất tiêu thụ điện giảm. Chỉ tiêu công nghiệp duy trì mức tăng trưởng trên 10% nhưng điện cung cấp cho công nghiệp chỉ tăng 7,47 %. Về công nghiệp sản xuất điện tăng cả quy mô và chất lượng, trong đó nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời quy mô công suất tăng 15 lần từ 340MW năm 2018 lên gần 5.000MW năm 2019 . Điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng mặt trời và gió từ chỗ năm 2018 chỉ chiếm tỷ trọng 0,2% thì năm 2019 tăng lên 2,2%, cao hơn chỉ tiêu trong quy hoạch điện đề ra. Cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch mạnh, trong đó đầu tư tư nhân phát triển mạnh, tăng 17% so với năm 2018. Đối với lĩnh vực điện thì tổng vốn đầu tư toàn ngành năm 2019 chiếm hơn 10% tổng đầu tư toàn xã hội, trong đó đầu tư tư nhân đạt trên 50% toàn ngành và trên 5% đầu tư toàn xã hội. Về kế hoạch năm 2020 là năm kết thúc của chiến lược 10 năm 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do đó, đề nghị đưa ra các chỉ tiêu trong các chiến lược và kế hoạch 5 năm, đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu này.Về cân đối lớn, trong đó có cân đối điện năng. Chỉ tiêu điện đang đặt ra cho sản xuất và mua là 265,4 tỷ KWh, tăng 9,1% so với năm 2019. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để không để thiếu điện trong mọi tình huống. Các giải pháp đưa ra là vận hành an toàn, hiệu quả các nguồn điện hiện có, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án điện để tăng năng lực phát điện lên 3.500MW, trong đó phát triển các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời 1.600MW, điện gió gần 700MW, chiếm hơn 65% nguồn điện tăng thêm. Đầu tư lưới điện truyền tải để giải tỏa công suất các nguồn điện, như thủy điện nhỏ, năng lượng tái tạo để tăng năng lực phát điện, đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch 2020, đại biểu đề nghị: Đề nghị Quốc hội sớm thông qua sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Xây dựng để tháo gỡ khó khăn cho công tác đầu tư xây dựng; Xem xét sửa đổi Luật Điện lực để cho phép ngành điện thực hiện một số chính sách đầu tư xây dựng dự án phù hợp với tinh thần Nghị quyết 13 Trung ương 4 khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hoài Thương- VP Đoàn ĐBQH HN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  183 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.320.300
  Online: 81