Đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng về vấn đề xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia là giải pháp đột phá cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới trong sản phẩm, dịch vụ, quy trình và mô hình kinh doanh, tạo ra thị trường mới và động lực phát triển mới cho nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa của đất nước, kiến tạo quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Năm 2019 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia có bước phát triển khá ấn tượng, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 3 bậc so với năm 2018, xếp thứ 42/129 quốc gia và đứng thứ 3 trong ASEAN. Tuy vậy, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, đóng góp chưa nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội. Nền kinh tế đất nước vẫn đang nằm ở nấc thang thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cần phải dựa trên cơ sở khai thác nguồn lực của toàn bộ nền kinh tế kết hợp với huy động nguồn lực và các kinh nghiệm từ nước ngoài, phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa Chính phủ, cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Chú trọng vai trò quan trọng tương tác của các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đó. Trường đại học có vai trò dẫn dắt, định hướng, doanh nghiệp là khu vực trung tâm tập trung vào các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quản trị hệ thống. Để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự phát triển hiệu quả  cần triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ và khả thi như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo chính sách đột phá, thí điểm cơ chế đầu tư mạo hiểm, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, xử lý dữ liệu lớn, v.v.. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học và các viện nghiên cứu. Chú trọng vai trò tương hỗ biện chứng giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đầu tư phát triển các trường đại học đúng tầm để nâng cao năng lực và tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia. Trường đại học không chỉ là nhà máy tạo ra công nghệ mới mà còn là nơi để đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ phát triển doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là một quá trình chủ yếu do sự phát triển của nền khoa học công nghệ với vai trò dẫn dắt của các trường đại học và viện nghiên cứu. Tại Mỹ 29/30 các thành phố công nghệ, thành phố thông minh hàng đầu được xây dựng xung quanh các trường đại học. Tại Hà Lan, nơi có nền nông nghiệp hiện đại hàng đầu thế giới thì trường đại học Wageningen được xem là xương sống, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp và hình thành các khu đổi mới sáng tạo. Ở Việt Nam hiện nay đại đa số các doanh nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ năng lực, nguồn lực và thiếu nhân lực để phục vụ nghiên cứu các công nghệ nguồn, các bài toán lõi, vì thế đổi mới sáng tạo rất cần sự trợ lực của các trường đại học hàng đầu với các chính sách thiết thực gắn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các trường đại học, đồng thời đầu tư đủ tầm cho giáo dục đại học và kết nối doanh nghiệp, các mô hình đổi mới sáng tạo thành công trên thế giới được hình thành theo nhiều cách khác nhau, nhưng đều chứa đựng ba yếu tố cốt lõi mà cần quan tâm, đó là văn hóa, đổi mới sáng tạo, khuyến khích mọi người dám suy nghĩ khác biệt và tôn trọng sự khác biệt, dám mạo hiểm và chấp nhận sự thất bại.

ĐBQH Nguyễn Thị Lan thảo luận tại Hội trường (Ảnh: Quochoi.vn)

Cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo lành mạnh, trong đó niềm tin là một trong những nhân tố cốt lõi quyết định sự thành công trên tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân. Đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo phải vị nhân sinh. Do vậy, mọi chính sách đổi mới sáng tạo phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng,  cần coi phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia là giải pháp đột phá, động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Cần có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, có lộ trình và kế hoạch cụ thể để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thực sự thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để biến Việt Nam khát vọng hùng cường thành một quốc gia khởi nghiệp có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Hoài Thương - VP Đoàn ĐBQH HN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  183 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.320.338
  Online: 94