Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 31/10/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố, phòng Công tác giải phóng mặt bằng- Văn phòng UBND Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố; Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; công dân Đào Đức Hiền, địa chỉ: số nhà 33, đường Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Chủ trì buổi tiếp công dân

Theo đó, ông Đào Đức Hiền đề nghị thực hiện Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thị xã Sơn Tây về việc giải quyết khiếu nại đối với Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND thị xã Sơn Tây về việc phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ giải phóng mặt bằng bổ sung cho hộ ông Đào Đức Hiền khi thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32.

Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:

1. Năm 2005, thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32 đã lấy vào phần diện tích 43,42m2 đất đang sử dụng của hộ gia đình ông Đào Đức Hiền. Không đồng ý với mức bồi thường và quy trình giải quyết chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, ông Hiền đã khởi kiện UBND thị xã Sơn Tây và được Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây tuyên bố hành vi hành chính của UBND thị xã Sơn Tây là trái pháp luật, buộc UBND thị xã Sơn Tây phải phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ ông Đào Đức Hiền (Bản án sơ thẩm số 05/2013/HCST ngày 15/11/2013).

2. Ngày 25/10/2016, UBND thị xã Sơn Tây có Quyết định số 1527/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ giải phóng mặt bằng bổ sung đối với hộ ông Đào Đức Hiền. Tuy nhiên, ông Hiền không đồng ý, tiếp tục khiếu nại và được UBND thị xã Sơn Tây giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/02/2018. Theo đó, UBND thị xã Sơn Tây giao các cơ quan chức năng tham mưu, lập phương án bổ sung thay thế phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1527/QĐ-UBND. Nhưng đến nay, phương án vẫn chưa được lập bổ sung để bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hiền.

Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại số 169/QĐ-UBND chậm trễ, kéo dài trước hết thuộc trách nhiệm chính quyền cấp cơ sở; các phòng ban chức năng thuộc thị xã chưa làm hết trách nhiệm, thiếu sự phối hợp để thống nhất nội dung tham mưu cho UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt phương án theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, UBND thị xã Sơn Tây chưa kiểm tra, thẩm định kỹ hồ sơ của hộ ông Hiền do UBND phường Phú Thịnh báo cáo theo trình tự, thủ tục trong công tác GPMB để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Hiền. Thời gian thực hiện quá chậm, không đảm bảo theo quy định, gây bức xúc cho người dân. Trách nhiệm thuộc UBND thị xã Sơn Tây và UBND phường Phú Thịnh.

3. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị UBND thị xã Sơn Tây phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về công tác chuyên môn, chỉ đạo UBND phường Phú Thịnh khẩn trương kiểm tra, rà soát để xác nhận đúng về loại đất, nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Đào Đức Hiền, đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai và thẩm định kỹ hồ sơ theo quy trình, thủ tục thực hiện GPMB. Đồng thời, trao đổi thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường về chế độ chính sách và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, đảm bảo quyền lợi của công dân, báo cáo UBND Thành phố để có cơ sở phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Đào Đức Hiền theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 15/11/2019.

4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc đảm bảo tiến độ và kết quả giải quyết./.

Toàn văn thông báo kết luận:

Đức Huấn, Hồng Nhung - Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  200 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.829.013
  Online: 46