Chiều 14.11 Quốc hội  thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội, đại biểu Ngọ Duy Hiểu đã góp ý vào dự thảo.

Đại biểu  cho rằng, thành phố Hà Nội cũng đã nghiên cứu rất toàn diện, sâu sắc và chuẩn bị kỹ càng, kể cả tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia luật học để trao đổi về những vấn đề liên quan đến tính phù hợp giữa đề xuất với Hiến pháp và pháp luật hiện hành.

Về sự tương thích của nghị quyết với Hiến pháp và pháp luật đại biểu đã làm rõ: Trong Hiến pháp có đề cập đến vấn đề là cấp chính quyền địa phương, đấy là cấp chính quyền nói chung thì bao gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Hiến pháp không đề cập là mỗi cấp chính quyền địa phương là phải có 2 cơ quan là Hội đồng và Ủy ban. Những nhà làm luật khi xây dựng Hiến pháp đã dự liệu đến những tình huống như thế này. Cho nên chúng ta đã có một thuật ngữ trong Hiến pháp, đấy là được tổ chức một cách phù hợp ở các loại hình như nông thôn, đô thị, biên giới, hải đảo. Tôi cho rằng để phù hợp với Hiến pháp là Quốc hội có thể hoàn toàn yên tâm được.

Góp ý vào Khoản 3 Điều 5 dự thảo nghị quyết về chức năng, cơ cấu của Ủy ban nhân dân phường, nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân thì quy định là Ủy ban nhân dân phường loại 1, loại 2 thì có không quá 2 Phó Chủ tịch và Ủy ban phường loại 3 thì không quá không quá 1 Phó Chủ tịch. Đại biểu nêu 3 nội dung đề nghị cần xem xét: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có nội dung quy định về số lượng Phó Chủ tịch thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng trong dự thảo Luật thì lại xác định luôn số Phó Chủ tịch mà về nguyên tắc là Nghị quyết này phải tuân thủ Luật Tổ chức chính quyền địa phương về số lượng Phó Chủ tịch mà Nghị quyết chỉ thí điểm về việc không tổ chức Hội đồng nhân dân chứ không phải thí điểm tất cả các vấn đề về chính quyền địa phương. Cho nên tôi đề nghị chúng ta nghiên cứu quy định này.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu phát biểu (Ảnh: Minh Tú)

Đối với các phường ở Hà Nội  và các đô thị nói chung hết sức phong phú, phức tạp. Dân số thì đông, yêu cầu thì cao, các tình huống, các vấn đề phát sinh thì rất thường xuyên và yêu cầu rất cao về độ chuyên môn sâu của cán bộ cơ sở. Đại biểu đề nghị cần phải nghiên cứu có 2 Phó Chủ tịch. Cử tri cho rằng đối với nhiệm vụ hiện nay, khi  phân cấp, phân quyền giao nhiều cho cấp phường, cấp xã thì  lực lượng cán bộ cần phải đầu tư cả về chuyên môn, trình độ, số lượng phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh việc chậm trễ công việc của dân vì lý do thiếu cán bộ.

Về số lượng phó chủ tịch ở xã, phường, thị trấn là 1 thì có đủ điều kiện, khả năng để đảm đương các công việc thực tiễn ở cơ sở vốn đã rất phong phú khi phân cấp, phân quyền ngày càng nhiều, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu. Đại biểu đề xuất khi thực hiện bỏ Hội đồng nhân dân phải tiếp tục nâng cao vai trò, đề cao trách nhiệm giám sát, công tác giám sát, kiểm tra của cấp ủy cũng như công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đại biểu đề nghị Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên có một văn bản hướng dẫn cụ thể đối với công tác giám sát, phản biện ở những nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân phường để đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong công tác là giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước.

Minh Tú- VP Đoàn ĐBQH HN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  208 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.910.175
  Online: 90