Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các yêu cầu, nhiệm vụ của Thành phố, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố đã thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 03 đến ngày 05/12/2019. Địa điểm họp tại trụ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Nội (79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Đồng chí Lê Minh Đức, UVTT, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố thông tin về kỳ họp thứ 11 tại buổi Họp báo của Thường trực HĐND

Nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ sớm thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm. Nhiều nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 có tính chất quan trọng, tác động nhiều mặt đến công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền thành phố, về đời sống dân sinh, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian trước mắt và lâu dài. Các nội dung được chuẩn bị nghiêm túc, đúng luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND với các Ban HĐND Thành phố. Bên cạnh đó, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố cũng đã chủ động tổ chức họp với các cơ quan liên quan trước kỳ họp; khảo sát, thu thập thông tin; triển khai công tác phối hợp tốt nhằm phục vụ thẩm tra các nội dung theo quy định và chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp. Chất lượng thẩm tra được nâng cao, cung cấp nhiều thông tin, đưa ra các kết quả đạt được, điểm nhấn, bài học kinh nghiệm, các nội dung đề nghị làm rõ, các ý kiến phản biện… để đại biểu HĐND thuận tiện nắm bắt, thảo luận, quyết nghị đối với từng nội dung.

Tại kỳ họp này, hầu hết các văn bản, các tài liệu đã được gửi sớm tới các đại biểu HĐND qua hòm thư điện tử và đăng công khai trên Trang TTĐT của HĐND Thành phố; các nội dung được chuẩn bị được đánh giá chất lượng cao.

Chương trình kỳ họp thứ 11 được dự kiến sắp xếp khoa học, phù hợp về nội dung. Chủ tọa kỳ họp sẽ chỉ đạo, điều hành khoa học, linh hoạt về thời gian (phiên họp buổi sáng từ 8h đến 12h - riêng các phiên truyền hình trực tiếp sẽ kết thúc khoảng 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h hoặc có thể kéo dài thêm), đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo từng diễn biến chương trình. Đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại hội trường đều được thống nhất trình bày tóm tắt, ngắn gọn; phát biểu của các đại biểu cũng sẽ được chủ tọa điều hành đảm bảo cô đọng, đi thẳng vào nội dung.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ dành phần lớn thời gian buổi chiều 03/12/2019 để các đại biểu thảo luận tại các tổ. Thường trực HĐND sẽ định hướng các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2019; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Trên cơ sở đó, quyết nghị cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020. Đối với các nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến chủ trương chính sách lớn, làm cơ sở trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên năm 2020 cũng như các giai đoạn tiếp theo của Thành phố; sẽ tập trung đi sâu vào làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Điểm mới của kỳ họp này là một số nội dung có tính chất liên quan đến nhau về kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách sẽ được sắp xếp trình bày Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra một lượt rồi sau đó thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường theo nhóm vấn đề để giảm thời gian trình bày báo cáo, các đại biểu thuận tiện xem xét và biểu quyết thông qua từng nghị quyết.

Bên cạnh đó, đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, 3 nhóm vấn đề và thời gian dự kiến chất vấn của từng nhóm đã được công khai cụ thể trong dự kiến chương trình kỳ họp để các đại biểu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung, cử tri và Nhân dân biết, tiện theo dõi.

HĐND Thành phố dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua 19 nghị quyết.

1.     Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội.

2.     Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội.

3.     Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

4.     Nghị quyết về cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (trong đó có nội dung đưa dự án tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long- Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án sử dụng vốn vay ODA của thành phố Hà Nội).

5.     Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020.

6.     Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2024.

7.     Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

8.     Nghị quyết về một số nội dung, định mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố: (6 mức chi)

- Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình không phải nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhưng có tính chất tương tự.

- Bồi dưỡng cho lực lượng công an, quân đội và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô.

- Bồi dưỡng chứng tích lịch sử tại các cuộc đi lấy thông tin, tư liệu để phục vụ công tác lưu trữ tư liệu lịch sử của Đảng bộ Thành phố.

- Mức chi cho các đối tượng không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nước ngoài theo chủ trương được phê duyệt của UBND TP.

- Quy định nội dung chi, mức chi đối với học sinh Hà Nội tham gia các kỳ thi quốc tế tổ chức tại nước ngoài.

- Nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

9. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn Thành phố.

10.   Nghị quyết về chính sách hỗ trợ và mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

11.   Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tư nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC.

12. Nghị quyết mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.

13. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

14. Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.

15. Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

16. Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội.

17. Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

18. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện ”Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính Phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

19. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND Thành phố.

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
200 người đã bình chọn
Thống kê: 1.829.019
Online: 50