Sáng 3-12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc kỳ họp thứ mười một. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Dưới đây là trích phát biểu của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải:

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp.

... Kỳ họp thứ mười một của HĐND thành phố lần này với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Trên cơ sở đó, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2020 - năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố đã đề ra. Đồng thời, quyết nghị ban hành các nghị quyết quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố...

Để kỳ họp quan trọng này được tổ chức thành công, thời gian qua, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố đã chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc, trách nhiệm các nội dung liên quan đến kỳ họp.

Qua thảo luận, Thành ủy thấy rằng, trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, sự chia sẻ, hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của HĐND, UBND các cấp; thành phố đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt sau:

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá và đạt cao hơn năm trước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài đạt kết quả nổi bật; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn có chuyển biến tích cực hơn; chương trình xây dựng nông thôn mới và đời sống của nông dân tiếp tục đạt được kết quả ấn tượng; sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động - việc làm, an sinh xã hội... tiếp tục được bảo đảm và có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được triển khai quyết liệt; cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Thay mặt Thành ủy, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về những kết quả tích cực và có ý nghĩa nêu trên của thành phố trong năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy cũng đã thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019. Những nội dung này cũng đã được tiếp thu và nêu đầy đủ trong các báo cáo của UBND thành phố và các báo cáo thẩm tra của HĐND trình tại kỳ họp này.

Trong điều kiện thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn một năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta; nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2020 là rất nặng nề và đầy thách thức, do đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố quan tâm một số nội dung sau:

Một là, cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, và dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét, quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2020.

Hai là, để các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, HĐND thành phố cần thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với UBND thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố.

Bốn là, đề nghị HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm là, trong năm 2020, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để bảo đảm các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính - ngân sách, đầu tư... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề dân sinh, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc; từ đó nâng cao hơn nữa cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Chúng ta sắp bước sang năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và đặc biệt là cùng cả nước tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND thành phố tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

QUỐC THỊNH - DUY LINH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.527.837
  Online: 25