Ngày 17-12, Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, năm 2019, Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, bám sát Quy chế hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan HĐND thành phố được triển khai quyết liệt, toàn diện với khối lượng công việc nhiều, kể cả thường xuyên và đột xuất, nhiều việc khó, nhạy cảm, có những việc lần đầu tiên tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2019, gồm 273 nội dung, tăng 8,3% so với năm 2018, tăng 56,9% so với năm 2017. Nổi bật là chỉ đạo phối hợp xây dựng Đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trình Quốc hội thông qua; chỉ đạo tổ chức thành công 4 kỳ họp HĐND thành phố, tăng gấp đôi so với năm 2018, ban hành 44 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, Đảng đoàn HĐND thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 3 phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố (tăng 1 phiên so với năm 2018) với nhiều sáng tạo, đổi mới, không khí trao đổi sôi nổi, nghiêm túc về các nội dung: Công tác quản lý trật tự xây dựng; việc cung cấp nước sạch và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Thường trực và các đơn vị HĐND thành phố tích cực triển khai được 77 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thành phố (tăng 11 cuộc so với năm 2018). Nội dung, chương trình giám sát bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh của Thủ đô.

Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, xử lý 1.284 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảng đoàn và Thường trực HĐND thành phố đã tham gia cho ý kiến đối với 294 nội dung (tăng gấp đôi so với năm 2018) phục vụ các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và trả lời đề nghị của UBND thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng đoàn HĐND thành phố là tập thể luôn đoàn kết, thống nhất cao; nghiêm túc chỉ đạo thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra liên quan đến trách nhiệm của đơn vị qua kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và kiểm điểm Đảng đoàn năm 2018.

Năm 2020, Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố, các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác năm; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm điểm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn HĐND thành phố được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, cụ thể theo đúng hướng dẫn của Thành ủy và tinh thần Nghị quyết Trung ương, đã nêu được những vấn đề trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Kết quả công tác của Đảng đoàn HĐND thành phố thể hiện qua hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục được đổi mới; vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Dự báo tình hình tiếp tục có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; khối lượng công việc đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố là rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có vai trò của HĐND các cấp.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm điểm.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khắc phục hạn chế trong báo cáo của Đảng đoàn HĐND thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh một số nội dung trong hoạt động của Đảng đoàn HĐND thành phố trong năm tới. Đó là lãnh đạo đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, tập trung vào việc tổ chức các kỳ họp, các phiên chất vấn và giải trình giữa 2 kỳ họp của HĐND thành phố; tiếp tục chú trọng theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát, tái chất vấn với phương châm “theo đến cùng” vấn đề đã được giám sát, chất vấn, nhất là những vấn đề còn hạn chế, dân sinh bức xúc như: Môi trường, nước sạch, nước thải, rác thải, các công trình trọng điểm; năng lực quản trị, quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, quản lý ngân sách, đầu tư; vấn đề phân cấp... Chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cử tri...

Đảng đoàn HĐND thành phố chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp có hiệu quả với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban đảng Thành ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã để triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; các Nghị quyết của HĐND thành phố. Bám sát, đôn đốc thực hiện Luật Thủ đô và việc sửa đổi Luật Thủ đô, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ hơn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-T/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII trong HĐND các cấp của thành phố, tạo sự chuyển biến mạnh hơn về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đồng thuận chung tay vượt qua khó khăn, thách thức, vì mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Mỗi cá nhân đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội cần nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc hơn nữa. Thường trực HĐND thành phố và các đồng chí ủy viên Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục khẳng định tư duy sắc bén, năng lực, ý chí, bản lĩnh chính trị, phát huy kinh nghiệm thực tiễn của bản thân với tinh thần thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để có những đề xuất, đóng góp hiệu quả, chất lượng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền thành phố, nhất là đối với những việc mới, việc khó. Đồng thời, phải bám sát địa bàn và nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, khẳng định vai trò, vị thế của HĐND thành phố trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  334 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.737.025
  Online: 84