Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 24/01/2019, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố (số 34, phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Theo đó, ông Đỗ Trọng Ân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông (bà) Đỗ Trọng Ân - Hoàng Thị Mùi đối với thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5H-IV-38 với diện tích 55,9m2 tại tổ 8 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phó Chủ tịch HDND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tiếp công dân tháng 01/2019

Thửa đất ông Đỗ Trọng Ân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc trước đây là đất thổ cư (đất ở) thuộc thửa đất số 207, tờ số 1 bản đồ lập năm 1960 mang tên bà Lê Thị Mắt (là mẹ ông Đỗ Trọng Ân). Đất sử dụng ổn định, thời điểm sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, được thể hiện trên bản đồ địa chính đo đạc năm 1996, thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5H-IV-38 diện tích 264,5m2 mang tên bà Lê Thị Mắt.

- Ngày 28/6/2018, UBND phường Tân Mai có biên bản họp về việc thông qua nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất của 02 hộ gia đình, cá nhân đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, trong đó có trường hợp của gia đình ông (bà) Đỗ Trọng Ân - Hoàng Thị Mùi tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5H-IV-38, diện tích 55,9m2 là loại đất ở, sử dụng trước ngày 18/12/1980, được thể hiện trên bản đồ địa chính đo đạc năm 1996. Thửa đất này nằm trong thửa đất có diện tích 264,5m2 mang tên bà Lê Thị Mắt, thửa đất này năm 1956 bà Mắt đã được UBHC thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất, thuộc thửa số 207, tờ số 1, bản đồ lập năm 1960. Hiện tại, phần diện tích 55,9mông Ân đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp khiếu kiện.

- Ngày 20/12/2018, phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai có Tờ trình số 669/TTr-TNMT về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đỗ Trọng Ân và bà Hoàng Thị Mùi. Theo đó, phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Đỗ Trọng Ân đang sử dụng tại thửa đất 29 (1F), tờ bản đồ số 5H-IV-38 (bản đồ năm 1996 phường Tân Mai) với diện tích 55,9m2 đất ở, tại địa chỉ tổ 8, phường Tân Mai.

Tại buổi tiếp, ông Đỗ Trọng Ân có trình bày: Gia đình đã sử dụng ổn định thửa đất 29, tờ bản đồ số 5H-IV-38 diện tích 55,9m2 không có tranh chấp khiếu kiện tại tổ 8 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai. Đến nay, gia đình đã có đơn đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Ý kiến của các đơn vị tham dự :

Hiện tại UBND quận Hoàng Mai đã ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cho gia đình ông Đỗ Trọng Ân và sẽ ban hành thông báo để hộ ông Ân được biết. Đồng thời, yêu cầu hộ ông Ân nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, UBND quận Hoàng Mai sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đỗ Trọng Ân.

- Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân kết luận:

3.1. Tháng 6/2018, gia đình ông (bà) Đỗ Trọng Ân - Hoàng Thị Mùi có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5H-IV-38 diện tích 55,9m2 tại địa chỉ tổ 8, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai và đã được UBND phường Tân Mai họp xét duyệt, thống nhất hồ sơ của ông Ân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND phường Tân Mai đã có Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 18/7/2018 đề nghị UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đỗ Trọng Ân theo quy định.

3.2. UBND quận Hoàng Mai đã tích cực chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận thẩm định, xem xét hồ sơ. Theo đó, phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhận định hồ sơ của gia đình ông (bà) Đỗ Trọng Ân - Hoàng Thị Mùi đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đề nghị UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3.3. Đến ngày 24/01/2019, UBND quận Hoàng Mai đã ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông (bà) Đỗ Trọng Ân - Hoàng Thị Mùi tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5H-IV-38 diện tích 55,9m2, ở tại địa chỉ tổ 8, phường Tân Mai. Đề nghị UBND quận Hoàng Mai hướng dẫn thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo để công dân được biết thực hiện theo quy định.

Đề nghị công dân tích cực phối hợp với cơ quan chính quyền, thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính để được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc

Đức Huấn, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  126 người đã bình chọn
  Thống kê: 683.838
  Online: 97