Thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp của Thành phố năm 2018, Thường trực HĐND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt trong hoạt động của HĐND Thành phố cũng như của HĐND các quận, huyện, thị xã; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động HĐND tại một số quận, huyện, thị xã trong thời gian qua; đề xuất và triển khai thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã trong thời gian tới.

Nội dung tập trung tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng một số nhiệm vụ công tác do Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố đang tiến hành như: Thường trực HĐND Thành phố giao ban chuyên đề quý, 6 tháng với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã để định hướng, hướng dẫn kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã; trao đổi, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được quy định trong luật và yêu cầu của địa phương. Các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố tăng cường các hoạt động giao ban chuyên đề, tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ với các Ban, Văn phòng của quận, huyện, thị xã; lựa chọn nội dung chuyên đề bám sát vào thực tiễn hoạt động nhất là những nhiệm vụ đang có vướng mắc, hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Tăng cường sự tham gia, phối hợp của Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố và trong tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố cử đại diện trực tiếp làm báo cáo viên tại các Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND và chuyên trách các Ban của quận, huyện thị xã; phối hợp các lớp đào tạo cán bộ của Thành phố để mở lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp.

Thường trực HĐND Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã với nội dung về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã gặp phải trong thời gian qua; Thực tiễn và những giải pháp để nâng cao hiệu quả mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với HĐND, mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận, huyện, thị xã; Thực tiễn và những giải pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND các quận, huyện, thị xã; Thực tiễn và đề xuất giải pháp, kiến nghị trong công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; Thực tiễn và những giải pháp để nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của Văn phòng HĐND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và và bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND; Những giải pháp để nâng cao vai trò hỗ trợ của công tác truyền thông, thông tin trong hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã.

Cũng tại kế hoạch, Thường trực HĐND Thành phố yêu cầu các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố  căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật chủ động tham mưu với Thường trực HĐND và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đặt ra. Giao Ban Pháp chế HĐND Thành phố chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND Thành phố về nội dung chủ đề các tham luận, đề xuất đơn vị tham luận tại Hội nghị tọa đàm.

Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Kế hoạch đặt ra; tham gia Hội nghị tọa đàm đầy đủ, trách nhiệm, bố trí cán bộ tham gia đúng thành phần và tham luận theo nội dung đề nghị gợi ý của Ban Tổ chức…

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.218
  Online: 75