Tiếp tục chương trình làm việc của Đoàn ĐBQH Thành phố, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2018” do đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm Trưởng đoàn cùng với các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thị Lan, Đào Tú Hoa, Trần Thị Quốc Khánh và các thành viên đoàn giám sát đã làm việc tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố kết luận tại buổi làm việc (Ảnh Minh Tú)

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, kinh tế trên địa bàn phát triển, tăng trưởng, ngày càng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 6,2 triệu, năm 2018 là 22,5 triệu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 3-4%. Theo tiêu chí nghèo đa chiều mới của thành phố Hà Nội, tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,9%.

Việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đưa vào sử dụng đã góp phần tạo thuận lợi trong việc đi lại, học tập, mở rộng giao thương buôn bán giữa các vùng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa… Tuy nhiên, huyện cũng nêu ra một số hạn chế như: Các dự án đầu tư xây dựng, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào còn chưa kịp thời dẫn đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; các chương trình, dự án triển khai còn chậm do thiếu vốn…Huyện Mỹ Đức cũng đề nghị Nhà nước nghiên cứu có chế độ phụ cấp hàng tháng cho người có uy tín trong cộng đồng; cụ thể hóa chính sách dân tộc phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương...

Các ĐBQH trong Đoàn giám sát tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã An Phú, Mỹ Đức (Ảnh MInh Tú)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Bùi Huyền Mai nêu rõ, trên địa bàn huyện Mỹ Đức có xã An Phú là xã dân tộc, miền núi khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 nên thời gian qua xã An Phú luôn nhận được sự quan tâm lớn của huyện và thành phố. Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quyết liệt của HĐND huyện Mỹ Đức trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2018. Kết quả rõ nét là tại xã An Phú, đời sống của đồng bào dân tộc có nhiều khởi sắc, nhất là khi thực hiện chuẩn nghèo đa chiều.

Đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và đặc biệt là nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc, cần có giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; nghiên cứu để phát triển mô hình thoát nghèo phù hợp cũng như tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn. Sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tặng quà cho 15 hộ nghèo trên địa bàn xã An Phú, đồng thời đi thăm 01công trình nhà văn hóa được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Hoài Thương-VP Đoàn ĐBQH Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.188
  Online: 57