Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 8) HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến trong ngày 09/4/2019. Địa điểm họp tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội (số 79 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề: (1) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội; (2) Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông; (3) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019; (4) Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Cũng tại thông báo, Thường trực HĐND Thành phố phân công các Ban HĐND phối hợp với UBND Thành phố và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND Thành phố; chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng. 

Đề nghị UBND Thành phố trình xin ý kiến Thành ủy về các báo cáo trình tại kỳ họp theo đúng quy định. Đối với các Nghị quyết quy phạm pháp luật, đề nghị UBND Thành phố tuân thủ chặt chẽ các quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Văn bản số 39/HĐND-VP ngày 15/2/2017 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Đồng thời, phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố.

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.525.651
  Online: 201