Sáng 30.3, tại Hải Dương đã diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh và các kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương".

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu và Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND 10 tỉnh, thành phố trong khu vực và một số đơn vị khác. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh những năm qua, HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thành các nghị quyết của HĐND trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời ban hành, cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình của địa phương; kiến nghị, đề xuất điều chỉnh một số cơ chế, chính sách để phù hợp với các quy định của Trung ương. Hoạt động HĐND từng bước được đổi mới, đi vào thực chất hơn. Vị thế, vai trò của cơ quan dân cử ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị của tỉnh. HĐND các cấp đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân.

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy khẳng định, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ra đời từ năm 2015 đến nay đã phát huy hiệu quả quan trọng, tạo lập tiền đề vững chắc cho đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trong đó có nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tuy nhiên, qua quá trình thực tiễn đã phát sinh những hạn chế, dẫn tới chưa thật sự phát huy được vai trò, hiệu quả của một số hoạt động như: Chất vấn, giải trình; tiếp xúc cử tri; hoạt động của Thường trực, các ban, tổ nhóm ở HĐND cấp xã; giám sát của Tổ đại biểu HĐND; thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp; vai trò, tổ chức của cơ quan tham mưu hoạt động HĐND các cấp… Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy tin tưởng các ý kiến tham luận từ Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong vùng sẽ là những ý kiến thực tiễn chất lượng để đóng góp vào những kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương sắp tới. Đồng thời, Hội nghị cũng sẽ là dịp để những người đại biểu dân cử ở các địa phương trao đổi các kinh nghiệm hay, cách làm tốt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu

Mở đầu phần tham luận của Thường trực HĐND các địa phương với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND và các phiên giải trình của Thường trực HĐND”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội đã khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND TP đảm bảo thực sự dân chủ, trách nhiệm, chất lượng, đi đến cùng vấn đề, tạo sự chuyển biến trong điều hành hoạt động của các cấp chính quyền. Kinh nghiệm hiệu quả mà Thường trực HĐND đã triển khai trong chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động chất vấn, giải trình được thể hiện trong 7 nhóm vấn đề gồm: Việc chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ hoạt động chất vấn, giải trình, trong đó thực hiện tốt việc phản ánh nội dung bằng phim phóng sự truyền hình tạo trực quan sinh động, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, có so sánh theo thời gian; về thành phần tham dự được mở rộng tới nhiều đối tượng có vai trò trực tiếp để cần thiết tham gia trực tiếp trả lời chất vấn, giải trình để làm rõ tận cùng vấn đề; kết luận chất vấn, giải trình phải cụ thể, lượng hóa rõ kết quả; phát huy vai trò, trách nhiệm và đồng thời cũng là rèn luyện, khuyến khích, khẳng định sự trưởng thành của cả đại biểu chuyên trách và không chuyên trách của HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng khẳng định hiệu quả của hoạt động chất vấn, giải trình không thể tách rời vai trò của truyền thông, thu hút sự vào cuộc của báo chí, dư luận xã hội, thể hiện ở Hà Nội các hoạt động đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp, được công khai để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo, điều hòa lan tỏa tới toàn bộ HĐND các cấp trên địa bàn, với nhiều phiên họp sôi nổi, chất lượng, tạo thành phong trào thi đua giữa các địa phương. Và đặc biệt là việc chất vấn, giải trình của HĐND đều đã tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy địa phương, nhiều nội dung đã nhận được sự quan tâm, “đặt hàng” trực tiếp của đồng chí Bí thư và Thường trực Thành ủy; cũng như sự phối hợp chặt chẽ của UBND Thành phố và các cơ quan liên quan…

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Trung ương xem xét, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước, tăng số lượng đại biểu chuyên trách và có thể có quy định khung tỷ lệ số lượng. Ngoài ra, xem xét việc quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, UBND các cấp căn cứ theo điều kiện, khối lượng công việc của từng cấp, từng địa bàn đơn vị.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Đại diện Thường trực HĐND 4 tỉnh, thành phố và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng trao đổi về giải pháp tháo gỡ một số hạn chế, phát sinh trong thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đó là, luật không quy định cụ thể về thẩm quyền ban hành nghị quyết, quyết định cá biệt của Thường trực HĐND; chưa cụ thể trường hợp nào thì Thường trực HĐND ban hành nghị quyết hoặc quyết định. Do đó, Thường trực HĐND các tỉnh còn lúng túng, chưa thống nhất về hình thức văn bản.

Nhiều ý kiến cho rằng trong hoạt động giám sát, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (khoản 1, điều 112) nhưng không quy định cụ thể trình tự thủ tục giám sát, việc thành lập đoàn giám sát và sử dụng con dấu, trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như chế tài giám sát. Luật không quy định HĐND xã có thẩm quyền quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã...

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp tỉnh, nhiều đại biểu cho rằng yếu tố quan trọng trong việc ban hành nghị quyết là Thường trực HĐND phải chủ động lựa chọn vấn đề sát thực tiễn, đúng luật, cần chú trọng việc phản biện xã hội, lấy ý kiến của nhân dân; tổ chức khảo sát, giám sát để tiếp thu và đưa vào nghị quyết của HĐND. Các đại biểu cũng thảo luận về nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc cử tri, lựa chọn vấn đề giám sát, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận giám sát...

Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị để tiếp tục thực hiện tốt chức năng quyết định của HĐND theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, HĐND, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố cần tiếp tục chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Đảng bộ các địa phương, căn cứ theo đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức bảo đảm tính khả thi khi cụ thể hóa các nghị quyết, quyết định các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Mỗi đại biểu HĐND các cấp tích cực học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên sâu để đáp ứng tốt nhất vai trò là người đại biểu nhân dân. Thường trực HĐND và HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, coi trọng đổi mới chất vấn "lời hứa", chất vấn kết quả giám sát để theo đến cùng các kiến nghị, ý kiến của cử tri; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc giám sát, tiếp xúc cử tri... Công tác tiếp xúc cử tri cần đổi mới theo hướng mở rộng đối tượng, địa điểm tiếp xúc, thông tin công khai, đầy đủ để cử tri và nhân dân theo dõi...

Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã bàn giao Cờ đăng cai hội nghị lần thứ 7 cho HĐND tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 29/3, tại hội nghị tọa đàm về “Kinh nghiệm hoạt động của các Ban HĐND cấp tỉnh”, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã phát biểu tham luận với chủ đề “Vai trò tham mưu của các Ban trong việc tổ chức các phiên chất vấn của HĐND và phiên giải trình của Thường trực HĐND”.

Tối 29/3, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố cũng Đoàn đại biểu Hà Nội cũng đã tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và làm việc với tỉnh Hải Dương (1.4.1959-1.4.2019).

QUỐC THỊNH - DUY LINH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.055.218
  Online: 48