Sáng ngày 08/4/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hồ Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã tổ chức giám sát chính sách hỗ trợ người có công và hộ nghèo năm 2018 của UBND huyện.

Năm 2018, trên địa bàn huyện có tổng số 4.266 người hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 11.000 người hưởng trợ cấp một lần với tổng kinh phí 14.971.540 nghìn đồng (trong đó kinh phí Trung ương chi đảm bảo 92.693.480 nghìn đồng, kinh phí Thành phố 12.278.060 nghìn đồng). Việc thực hiện chi trả cho các đối tượng được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện đúng qui định. UBND huyện đã hỗ trợ làm nhà ở cho 08 hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở với số tiền 390 triệu đồng bằng nguồn vận động; về hỗ trợ các hộ nghèo: Năm 2018, toàn huyện có 2.249 hộ nghèo với tổng số 7.197 khẩu. Kinh phí hỗ trợ được phân bổ từ Ngân sách Thành phố 4.517,1 triệu đồng, vốn vay ưu đãi, kinh phí huy động từ “Quỹ vì người nghèo” 1,2 tỷ đồng, các nguồn kinh phí khác. Các hình thức hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện trực tiếp cho các đối tượng thông qua ngân sách UBND các xã, thị trấn. Đã hỗ trợ 248 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 28 tỷ 912 triệu đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa của Thành phố và huyện hỗ trợ là 3 tỷ 810 triệu đồng, 100% các hộ đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo về diện tích và chất lượng. 227 hộ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng kinh phí 5 tỷ 675 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ khác đối với người có công và hộ nghèo trên địa bàn cũng được UBND huyện quan tâm thực hiện như: Các chính sách ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần được thực hiện đầy đủ đối với người có công với cách mạng; thực hiện các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; các chính sách ưu đãi khác với các hộ nghèo. Trong năm 2018 đã trợ giúp 823 hộ thoát nghèo, đạt 164,6% kế hoạch…

Đ/c Đặng Đình Trung - Trưởng phòng Lao động thương binh - xã hội huyện báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người có công và hộ nghèo tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, đề nghị UBND huyện, phòng Lao động thương binh và xã hội làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác rà soát, phối hợp, thẩm định hộ nghèo, hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở của người có công, hộ nghèo; việc không khai, minh bạch chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công; việc hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.

Đ/c Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hồ Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công và hộ nghèo năm 2018 đã được UBND huyện, phòng Lao động thương binh và xã hội huyện triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả, đúng qui định góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách người có công và hộ nghèo; rà soát, nghiên cứu thực hiện hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  129 người đã bình chọn
  Thống kê: 717.941
  Online: 42