Thường trực HĐND huyện Hoài Đức vừa tổ chức đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Đức Giang và xã La Phù về tình hình, kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Đức Giang

Theo báo cáo của UBND xã Đức Giang, trong những năm qua xã Đức Giang đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp UBND xã thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã. Tính đến hết năm 2018 toàn xã có 1.936 thửa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đạt tỷ lệ 98,82% số thửa đất đủ điều kiện cấp và đạt 81,51% so với tổng số thửa đất ở trên địa bàn xã. Số thửa đất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 7.054 thửa, đạt tỷ lệ 74,02%. UBND xã đang tiếp tục rà soát, phân loại các trường hợp đất thổ cư do ông cha để lại còn tranh chấp, vướng mắc để giải quyết. Đối với các thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đã làm thủ tục đăng ký kê khai lần đầu, nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp giấy chứng nhận, UBND xã sẽ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho người dân theo quy định.

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả của xã trong việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị UBND xã Đức Giang tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, có kế hoạch, phân công cụ thể thành viên tổ công tác của xã để thực hiện, chủ động trong công tác phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Tại xã La Phù, đoàn giám sát đã ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. Toàn xã hiện có 2369 thửa đất ở, trong đó đã cấp giấy chứng nhận được 2024/2025 thửa đủ điều kiện. Đất nông nghiệp có 6150 thửa, đã cấp giấy chứng nhận cho 6040 thửa. Đối với công tác giao đất dịch vụ theo Nghị định 17 của Chính phủ, xã đang thi công hạ tầng kỹ thuật 2 dự án đất dịch vụ, đảm bảo đủ quỹ đất giao cho nhân dân theo quy định và đã tổ chức 2 đợt bắt thăm ô đất cho 474 hộ. Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, công khai thủ tục hành chính và quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Hướng dẫn các hộ kê khai đăng ký đất đai và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Tại xã La Phù, đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị xã La Phù cần xác định công tác giao đất dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, tổ chức cho 25 hộ còn lại bốc thăm ô đất đảm bảo công khai, minh bạch. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Chủ động trong công tác phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, rà soát phân loại các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận để có hướng giải quyết phù hợp./.

Hoàng Đức Cận (Xã Đức Thượng – Huyện Hoài Đức)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.527.969
  Online: 73