Sáng ngày 23/4/2019, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Tất Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại xã Hiền Ninh. Tham gia Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện có đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, đại diện các phòng, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Sóc Sơn, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo thống kê, tổng số vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hiền Ninh là 214 trường hợp, trong đó 13 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 01 trường hợp vi phạm trên đất công ích, 118 trường hợp vi phạm trên đất qui hoạch rừng phòng hộ trước năm 2008, 82 trường hợp vi phạm trên đất qui hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh đã báo cáo về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã, kết quả xử lý các trường hợp vi phạm, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và nguyên nhân.

Các thành viên Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã trao đổi, đề nghị UBND xã báo cáo làm rõ, cụ thể về từng trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã, công tác kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm và giải pháp, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Ngoài việc làm việc với UBND xã Hiền Ninh, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành khảo sát thực tế tại 11 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các thôn trên địa bàn xã Hiền Ninh.

* Tiếp đó, sáng ngày 24/4/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Đoàn khảo sát công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đông Xuân. Đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐND huyện Trưởng đoàn khảo sát.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Xuân đã báo cáo về đặc điểm tình hình của xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình kết quả thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, những khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, từ ngày 07/3/2019 đến ngày 24/3/2019, trên địa bàn huyện đã có 915 hộ thuộc 106 thôn của 25 xã, thị trấn có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đã thực hiện tiêu hủy 9.238 con lợn với tổng trọng lượng 619.652 kg. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, tiếp tục lây lan trên địa bàn. Tại xã Đông Xuân, đến ngày 22/4/2019 đã có 40 hộ dân thuộc 11 thôn có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đã thực hiện tiêu hủy 566 con lợn với tổng trọng lượng 47.152 kg.

Các thành viên Đoàn khảo sát của Thường tực HĐND huyện đã trao đổi, phân tích, đề nghị UBND xã làm rõ hơn về nguyên nhân cũng như các giải pháp cần tập trung thực hiện để ngăn chặn, khống chế có hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND xã Đông Xuân tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và của UBND huyện. Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, tình hình bệnh dịch tại các hộ chăn nuôi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả, không để bệnh dịch tiếp tục lây lan. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các hộ chăn nuôi, các hộ kinh doanh về tình hình, công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống, xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đề nghị các ngành liên quan của huyện tiếp tục chủ động, tích cực trong công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống, xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện để thực hiện ngăn chặn, xử lý hiệu quả, không để bệnh dịch tiếp tục lây lan.

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện cũng đã tiến hành khảo sát thực tế tại 01 khu vực thực hiện chôn tiêu hủy lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đông Xuân./.

 

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  183 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.320.402
  Online: 40