Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chương trình công tác năm 2019, ngày 25/3/2019, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND khóa XV về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 27/3/2019 về kết luận phiên giải trình.

Theo đó, Phiên giải trình diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng; nội dung giải trình đúng vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm, qua giải trình đã làm rõ được hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình thời gian và hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Tại phiên giải trình đã có 15 đại biểu HĐND Thành phố với 17 lượt nêu các câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình, đề xuất một số giải pháp thực hiện; 04 đồng chí ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở, 06 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, 07 Chủ tịch UBND xã, phường, 03 Đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị đã thực hiện giải trình. Tại phiên giải trình đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố.

Qua phiên giải trình Thường trực HĐND đánh giá, ghi nhận kết quả của UBND Thành phố trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện kết luận chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa XV về công tác quản lý trật tự xây dựng. Sau các kết luận chất vấn, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, đến nay các công trình xây dựng cơ bản đã được kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời; các vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, nổi cộm, gây bức xức dư luận đã dần được hạn chế; các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã nghiêm túc triển khai các quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thành phố, thực hiện nhiều biện pháp về quản lý trật tự xây dựng và đã có chuyển biến tiến bộ, khắc phục được một số tồn tại trước đây. Ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng của người dân và tổ chức có chuyển biến và được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại phiên giải trình Thường trực HĐND Thành phố cũng đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xử lý công trình “siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn Thành phố như: chính quyền cấp cơ sở chưa quyết liệt trong việc xử lý dứt điểm công trình vi phạm, việc rà soát, thống kê, báo cáo kết quả xử lý còn thiếu chính xác, nhiều công trình vi phạm chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm đã đưa ra ngoài danh sách công trình vi phạm tồn; kết quả giải quyết các công trình “siêu mỏng siêu méo” còn hạn chế; nhiều công trình xây dựng vi phạm nghiêm trọng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp không được kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời, đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng gây khó khăn cho việc xử lý.

Từ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được làm rõ, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự văn minh đô thị; kết luận giao ban chuyên đề của Thường trực Thành ủy; các kết luận giám sát, chất vấn của HĐND Thành phố với quyết tâm cao hơn, cách làm kiên trì, đồng bộ; chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, tổng hợp, phân loại và xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn đồng thời không để phát sinh vi phạm nghiêm trọng, các vi phạm được kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ khi phát sinh; đề nghị Thành ủy chỉ đạo các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Nội chính tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức Đảng để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, chậm xử lý vi phạm tồn tại trên địa bàn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tham gia giám sát, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã, cử tri và Nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện của UBND Thành phố, các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trong việc khắc phục các hạn chế đã nêu tại phiên giải trình./.

Toàn văn thông báo kết luận mời xem tại file đính kèm

BẰNG GIANG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.055.112
  Online: 69