Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố vừa phối hợp với các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 29/3/2019 của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông do UBND trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XV.

Ban Kinh tế - Ngân sách khẳng định nội dung UBND Thành phố trình HĐND Thành phố trên cơ sở đảm bảo các căn cứ pháp lý: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Ngân sách; Luật Thủ đô và các pháp luật khác liên quan; Nội dung UBND Thành phố trình thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

Về sự cần thiết, việc khuyến khích người dân thường xuyên sử dụng dịch vụ VTHKCC góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố là chính sách nhất quán của Thành phố Hà Nội, đã được HĐND Thành phố quyết nghị tại các Nghị quyết: số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 và số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017. Vì vậy, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ giá vé từ ngân sách Thành phố đối với hành khách sử dụng dịch vụ vận tải trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông là cần thiết và phù hợp.

Việc xây dựng Nghị quyết đã được UBND Thành phó thực hiện theo đúng quy định, trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ UBND trình gồm tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Dự thảo nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất với nội dung UBND Thành phố trình quy định áp dụng mức chi hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng VTHKCC trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố.

Đồng thời, để góp phần cho người dân nhận thức được tính ưu việt của loại hình phương tiện vận tải hành khách khối lượng lớn mới đi vào hoạt động này, việc hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại là phù hợp.

Theo ước tính của UBND Thành phố, dự kiến kinh phí ngân sách Thành phố sử dụng để hỗ trợ giá vé hàng năm theo chính sách này khoảng 14,46 tỷ đồng là phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành phố. Nguồn kinh phí ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách này năm 2019 đã được bố trí trong dự toán năm 2019 được HĐND Thành phố thông qua.

Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố quan tâm thêm một số nội dung:

(1) Để chính sách hỗ trợ này của Thành phố thực sự phát huy hiệu quả, Ban đề nghị UBND Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương án xây dựng giá vé, về chủ trương hỗ trợ của Thành phố; công khai quy trình, thủ tục hỗ trợ để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

(2) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khuvến khích người dân sử dụng phương tiện VTHKCC nói chung, vận tải hành khách đường săt đô thị nói riêng.

(3) Trên cơ sở thực hiện quy định hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị năm 2019, tổ chức đánh giá hiệu quả của chính sách này báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019.

Đối với dự thảo Nghị quyết, Ban đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết: Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngay 21/11/2012; Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Bổ sung, chỉnh sửa Điều 1 Nghị quyết: “Áp dụng mức chi hỗ trợ giá vé từ ngân sách Thành phố đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, cụ thể như sau…” để đảm bảo thống nhất với Tờ trình…

Toàn văn báo cáo thẩm tra mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.525.463
  Online: 237