Hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng: người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi; Hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với các đối tượng: học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi; Hỗ trợ 30% giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể; Hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại. Đây là những nội dung chính HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét tại kỳ họp thứ 8 về việc hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Ảnh minh họa)

Theo Tờ trình của UBND Thành phố gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết về hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông thì trên cơ sở các thông báo kết luận của Bộ Giao thông vận tải, dự kiến tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác thương mại trong Quý 2/2019.

Theo Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND thành phố Hà Nội về ưu tiên phát triển hệ thống VTHKCC khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải có quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho hệ thống VTHKCC khối lượng lớn thì hệ thống VTHKCC khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố bao gồm hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, đường sắt một ray), hệ thống xe buýt (xe buýt nhanh BRT, xe buýt).

Tại mục b Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND có quy định Thành phố miễn tiền vé sử dụng phương tiện VTHKCC khối lượng lớn cho các đối tượng: người có công, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi.

Tuy nhiên, chưa có chính sách giảm giá vé tháng đối với đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người cao tuổi; mua vé tháng theo hình thức tập thể cho cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp quy định cho hệ thống đường sắt đô thị mà hệ thống vận tải hành khách bằng xe buýt đang thực hiện. Do tại thời điểm xây dựng Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND hệ thống đường sắt đô thị chưa đi vào hoạt động nên chưa xây dựng chính sách khuyến khích giá vé cụ thể cho các đối tượng ưu tiên.

Khoản 3 Điều 18 của Luật Thủ đô cũng quy định, HĐND thành phố Hà Nội ban hành quy định ưu tiên phát triển hệ thống VTHKCC khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

Để đồng bộ trong công tác quản lý, khuyến khích người sử dụng phương tiện VTHKCC khối lượng lớn (bao gồm hệ thống đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt) thì việc xây dựng chính sách giảm giá vé cho đối tượng ưu tiên là cần thiết.

Theo đề xuất của UBND Thành phố, áp dụng mức hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND. Cụ thể:

- Hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng: người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi.

- Hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với các đối tượng: học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi,

- Hỗ trợ 30% giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

- Hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung hỗ trợ, ở cấp thành phố đã được đảm bảo nguồn để thực hiện trong năm 2019. Dự kiến kinh phí thực hiện: Với giá vé bình quân trên toàn tuyến là 10.180 đồng (với cự ly 5,3 km), ước đối tượng ưu tiên chiếm 12% tổng sản lượng hành khách tương đương mức hỗ trợ 14,46 tỷ triệu đồng/1 năm.

Toàn văn tờ trình mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.016.262
  Online: 45