Sáng 10/5, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà Phó Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC).

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, giai đoạn 2016 - 2018, công tác rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối kết hợp tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; nghiêm túc thực hiện, đúng quy định trong chỉ tiêu biên chế được UBND Thành phố giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC được triển khai sớm, bài bản, đồng bộ, thống nhất từ Sở tới các phòng, đơn vị trực thuộc. Việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện Quy chế làm việc, quy trình nội bộ giải quyết công việc được đẩy mạnh, bước đầu đem lại các kết quả tích cực, như: Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong giải quyết công việc; ý thức tuân thủ nghiêm túc quy trình làm việc của cán bộ, CCVC được nâng cao. Qua đó, giảm thiểu áp lực trong việc tổng hợp, đôn đốc, kiểm soát thực hiện công việc; rút ngắn thời gian giải quyết công việc; giảm thiểu chi phí in ấn, vật tư văn phòng phẩm. Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị bước đầu đã theo dõi và đánh giá được hiệu quả quá trình triển khai công việc; hệ thống hồ sơ công việc được chuẩn hoá, thuận tiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát các nội dung, công việc. Bên cạnh đó, Sở đã áp dụng hiệu quả sáng kiến trong triển khai công tác CCHC đặc biệt là tham mưu UBND Thành phố ban hành các Bộ quy tắc ứng xử. Đến nay, đã có 2/16 đơn vị quyền tự chủ tài chính đã thực hiện tự chủ hoàn toàn; 14 đơn vị còn lại đã bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Đồng chí Tô Văn Động Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi giám sát

Theo đoàn giám sát mặc dù có nhiều cố gắng trong sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, song việc bố trí, sử dụng con người của Sở văn hoá thể thao so với việc làm theo khung năng lực, đề án vị trí việc làm chưa thật sự tinh gọn, hiệu quả chưa cao. Trong quản lý sử dụng biên chế vẫn còn lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thể thao và biểu diễn nghệ thuật gặp khó khăn lớn trong thực hiện tự chủ do không có nguồn thu tại chỗ.

Phó chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận Sở Văn hóa & Thể thao và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố đã cơ bản ổn định việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế tại các phòng chuyên môn thuộc đơn vị mình. Đồng thời đã đánh giá được tính hiệu quả, sự phù hợp của mô hình hiện nay với thực tế hoạt động của các đơn vị. Trên tình thần thể hiện sự nhất trí, chủ động, quyết tâm của tập thể lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc.

Trong thời gian tới Sở cần Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Cần thể hiện sự quyết tâm, chủ động hơn nữa trong việc ổn định và đi vào nề nếp trên mọi hoạt động cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tăng dần mức độ tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên hàng năm. Giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 19-NQ/TW. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước. Đề nghị tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Nội vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Duy Linh, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  142 người đã bình chọn
  Thống kê: 799.175
  Online: 56