Ngày 10/5, tiếp tục giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đã chủ trì giám sát đối với các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, Mê Linh, Sông Nhuệ, Sông Đáy, Sông Tích.
 
Cùng tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn giám sát số 1; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng HĐND TP.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Buổi giám sát được tiến hành theo cách thức đổi mới, các đơn vị không nêu lại báo cáo mà đi thẳng vào nêu lên những khó khăn bất cập trong hoạt động, mô hình tổ chức bộ máy. Các thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo sở ngành có liên quan và lãnh đạo các công ty thủy lợi có ý kiến thẳng vào từng nội dung, có sự trao đổi liên tục và đi đến cùng làm rõ các vấn đề.

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội nêu khó khăn hiện nay là việc quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi được tiếp nhận từ địa phương về Công ty quản lý gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể, việc định giá tài sản và thống nhất phương án xử lý tài sản do nhân dân đóng góp chưa có. Để hoạt động khai thác tổng hợp công trình thủy lợi được ổn định và hiệu quả, Công ty kiến nghị Thành phố xem xét giao cơ chế tự chủ về hoạt động, tài chính đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp đối với lĩnh vực khai thác tổng hợp công trình thủy lợi cho công ty.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh, khó khăn là chưa được điều chỉnh bổ sung đối với công trình mới nhận bàn giao theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016, của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lực lượng lao động trực tiếp thực hiện công tác quản lý vận hành các trạm bơm, dẫn nước, duy tu, duy trì kênh mương đối với các công trình mới tiếp nhận còn thiếu nhiều. Số lao động hiện có phải làm thêm cả nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình mới tiếp nhận nên gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo các công ty thủy lợi trao đổi các khó khăn vướng mắc trong mô hình tổ chức hoạt động

 

Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh đề nghị UBND TP xem xét quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi cho phù hợp với Luật Thủy lợi và kiến nghị UBND TP xem xét xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá tưới tiêu đối với các công trình mới tiếp nhận để áp dụng cho tất cả các công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước những khó khăn trong hoạt động, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ kiến nghị Thành phố xem xét, phê duyệt đơn giá đặt hàng theo từng nội dung công việc trong định mức kinh tế - kỹ thuật để các Công ty làm công việc gì thì được hưởng công việc đó, cụ thể là đơn giá duy trì hệ thống công trình thủy lợi, đơn giá tưới, đơn giá tiêu. Ngoài ra, Công ty đề nghị Thành phố cho người lao động của các công ty được hưởng mức lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ để tính vào đơn giá đặt hàng. Bên cạnh đó, trong đơn giá đặt hàng của các công ty thủy lợi không có phần kinh phí phục vụ nội đồng, trong khi các công trình thủy lợi nội đồng ngày càng xuống cấp, nếu Thành phố chủ trương không thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng thì Công ty kiến nghị Thành phố cấp bù phần kinh phí này cho các đơn vị quản lý, khai thác.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy, trước những khó khăn trong quá trình hoạt động, Công ty kiến nghị Thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng cần điều chỉnh đơn giá đặt hàng khi Nhà nước có thay đổi về chính sách tiền lương để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đồng thời, đề nghị Thành phố quan tâm, chỉ đạo các quận, huyện có sự phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi trong quá trình quản lý, duy trì, vận hành hệ thống các công trình thủy lợi nội đồng, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Tích, khó khăn là số lượng công trình do công ty quản lý tăng gấp từ 3-4 lần so với khi chưa nhận bàn giao, với số lượng nhân lực hiện có, công tác quản lý vận hành gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lao động và các chế độ chính sách khác. Với mức lương bình quân từ năm 2016 đến nay, đời sống lao động gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt có khoảng gần 400 lao động có mức lương không đảm bảo mức lương tối thiểu vùng để thực hiện đóng BHXH theo mức lương vùng.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, vai trò của 5 Công ty thủy lợi rất lớn trong đảm bảo thuận lợi cho sản xuất của toàn Thành phố, đặc biệt là phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, các công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đã chú trọng xây dựng vị trí việc làm, đây là ưu điểm mà các công ty đã chủ động trong quá trình hoạt động. 

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các Công ty cần xác định rõ những khó khăn, hạn chế tồn tại để có biện pháp tháo gỡ kịp thời, trong đó tiếp tục tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy để ổn định hoạt động.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các sở ngành, đặc biệt là Sở Nội vụ cần tăng cường hướng dẫn, sắp xếp để ổn định tổ chức bộ máy của các công ty; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính hướng dẫn, tìm giải pháp khắc phục, điều chỉnh những bất cập trong xây dựng đơn giá định mức.

QUỐC THỊNH - DUY LINH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  142 người đã bình chọn
  Thống kê: 799.028
  Online: 69