Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác năm 2019 của HĐND huyện, ngày 16/5/2019, Thư­ờng trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn đã họp thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện Sóc Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở bàn bạc, thảo luận, cuộc họp đã thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX như sau:

* Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp:

- Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX dự kiến diễn ra vào ngày 26/6/2019.

- Địa điểm họp tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn.

*Nội dung kỳ họp: HĐND huyện xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 29 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, bao gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo về công tác điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX.

- Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của huyện.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách của huyện 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX.

- Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX.

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

- Tờ trình của UBND huyện về đề nghị thông qua Đề án quản lý đất công trên địa bàn huyện.

- Tờ trình của UBND huyện về đề nghị thông qua Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình của UBND huyện về miễn nhiệm ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện.

- Tờ trình của UBND huyện về việc bầu bổ sung ủy viên UBND huyện.

- Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

- Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 - Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND huyện.

- Dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Dự thảo Nghị quyết thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

- Dự thảo Nghị quyết thông qua báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án quản lý đất công trên địa bàn huyện.

- Dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

- Dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện.

- Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung ủy viên UBND huyện.

- Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

* Chất vấn và trả lời chất vấn: HĐND huyện thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri Huyện quan tâm. Thời gian chất vấn: 2/3 buổi.

* Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10: Thời gian tiếp xúc cử tri tr­ước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XIX dự kiến tổ chức ngày 04/6/2019 tại các đơn vị bầu cử. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri sẽ thông báo công khai trên hệ thống đài phát thanh để cử tri quan tâm đến dự./.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.603.837
  Online: 64