Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tại lễ bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 681/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Doãn Anh; Nghị quyết số 682/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Hồng Thái.

Theo đó, Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội 2014; căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015; căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 và xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Doãn Anh, Nghị quyết số 681 nêu rõ, ông Nguyễn Doãn Anh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Theo Nghị quyết số 682, ông Nguyễn Hồng Thái chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-BQP ngày 10/11/2018 về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2019, các Đoàn ĐBQH, Ban Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.464
  Online: 42