Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-BPC ngày 25/4/2019 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố (thời điểm giám sát: 01/2017 đến hết tháng 12/2018). Ngày 28/5/2019, Ban Pháp chế HĐND TP đã tiến hành giám sát tại Phòng Công chứng số 3 thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế kết luận buổi giám sát

Tại buổi làm việc, Trưởng Phòng Công chứng số 3 đã trình bày báo cáo việc chấp hành pháp luật về hoạt động công chứng tại đơn vị. Các công chứng viên của Phòng luôn chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công chứng và chứng thực. Phòng đã niêm yêu đầy đủ lịch làm việc, trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực, bảng phí, thù lao công chứng. Phòng thực hiện việc quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Luật công chức, viên chức. Phòng Công chứng số 3 hiện là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Phòng đã thực hiện việc tự chủ tài chính từ nhiều năm nay. Trong công tác tài chính, Phòng Công chứng số 3 luôn thực hiện việc thu đúng phí và thù lao công chứng theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, đúng hạn việc nộp phí công chứng và nghĩa vụ về thuế. Tất cả các công chứng viên đang làm việc tại Phòng công chứng số 3 thành phố Hà Nội đều được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên. Phòng luôn phối hợp với các đơn vị để đảm bảo giải quyết tốt nhất yêu cầu công chứng và chứng thực của nhân dân và tổ chức.

Trong năm 2017 đã thực hiện công chứng 6.325 Hợp đồng, giao dịch, tổng số phí công chứng: 4.522.136.000 đồng; tổng số thù lao công chứng, chi phí khác thu được: 2.016.036.000 đồng; số lượng bản sao: 236.037 bản; số lượng chứng nhận chữ ký: 908 trường hợp. Trong năm 2018, đã thực hiện công chứng 4.499 Hợp đồng, giao dịch, tổng số phí công chứng: 4.948.748.000 đồng; tổng số thù lao công chứng, chi phí khác thu được: 2.204.708.000 đồng; số lượng bản sao: 245.201 bản; số lượng chứng nhận chữ ký: 10.265 trường hợp.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đã ghi nhận Phòng Công chứng số 3 đã có báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn giám sát; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự, bản dịch theo quy định của Luật Công chứng và thực hiện việc chứng thực chữ ký, sao đúng với bản chính theo quy định của pháp luật về chứng thực. Bên cạnh đó, Phòng Công chứng số 3 cũng luôn phối hợp các Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, UBND cấp cơ sở, nhằm bảo đảm giải quyết tốt nhất các yêu cầu công chứng và chứng thực của nhân dân, tổ chức.

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số khó khăn của đơn vị do phải hoạt động cạnh tranh trên địa bàn quận Cầu Giấy với tốc độ đô thị hóa, nhiều tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở trên một địa bàn, cần giải quyết dứt điểm cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề này. Việc chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng theo Luật Công chứng 2014 của đơn vị còn chậm, do còn lúng túng trong việc hướng dẫn từ Sở Tư pháp và tư tưởng chưa yên tâm của cán bộ, nhân viên.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Tư pháp rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng khâu trong hoạt động công chứng trên địa bàn theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý để đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục, trước hết cần tăng cường kết nối giữa các phòng, ban với nhau; sớm tham mưu, đề xuất với UBND thành phố về cơ chế, chính sách trong thực hiện chuyển đổi phù hợp mô hình từ Phòng Công chứng sang Văn phòng công chứng theo định hướng, phát triển tổ chức hành nghề công chứng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng cần tập trung làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, tránh tư duy bám trụ nhà nước, không chịu bứt phá xã hội hóa của ngành./.

Đức Huấn, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.356
  Online: 50