Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 25/4/2019, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp công dân là đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND, Thanh tra Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban Tiếp công dân và Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, UBND xã Thạch Hòa và công dân có đơn.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng chủ trì buổi tiếp công

Theo đó, bà Tạ Thị Thiện, địa chỉ: thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đề nghị thực hiện Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND Thành phố về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần 2), liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình bà Tạ Thị Thiện để thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Ý kiến của các sở, ban, ngành Thành phố: Quyết định ban hành năm 2015 đến nay chưa tổ chức thực hiện là quá chậm, đề nghị UBND huyện Thạch Thất nghiêm túc, khẩn trương thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại số 4605/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND Thành phố; chỉ đạo UBND xã Thạch Hòa, các phòng, ban chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan bảo đảm chính xác, khách quan đủ cơ sở pháp lý đối với công trình xây dựng của gia đình bà Tạ Thị Thiện để có căn cứ điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Tạ Thị Thiện theo đúng quy định.

Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến đại diện các cơ quan liên quan, UBND huyện Thạch Thất và công dân có đơn, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:

1. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 4605/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 (lần 2) cùng nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, UBND huyện Thạch Thất, UBND xã Thạch Hòa chậm trễ trong tổ chức thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Thạch Thất, UBND xã Thạch Hòa.

2. Để thực hiện dứt điểm quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đề nghị UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo phòng, ban liên quan, UBND xã Thạch Hòa kiểm tra, rà soát các căn cứ pháp lý liên quan đến công trình xây dựng của gia đình bà Tạ Thị Thiện để giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết về UBND Thành phố và Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 30/5/2019. (Trường hợp nếu còn có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND Thành phố để giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi của công dân).

3. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc.

Ngoài ra đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Hồng Nhung, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  142 người đã bình chọn
  Thống kê: 799.165
  Online: 52