Quốc hội thảo luận về Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Đoàn ĐBQH Hà Nội có Đại biểu Bùi Huyền Mai phát biểu, Đại biểu Mai cho rằng, để trở thành thẩm phán của Tòa án nhân dân, công chức của Tòa án cũng phải trải qua một quá trình công tác, phấn đấu rất đặc biệt.

Do đó, chỉ tính riêng thời gian công tác, nếu thuận lợi, không có bất kỳ sai sót về nghiệp vụ nào mà bị dừng việc thực hiện nhiệm vụ hay bị gián đoạn do chưa thực hiện việc xem xét đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán thì một công chức Tòa án được bổ nhiệm thẩm phán cao cấp ít nhất phải từ 45 đến 50 tuổi. Còn để được lựa chọn trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì công chức trong ngành Tòa án phải phấn đấu thời gian ít nhất 30 năm.

.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu (Ảnh Quochoi.vn)

Trong thời gian qua, Tòa án các cấp cũng có nhiều thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được lựa chọn và tiếp nhận từ nguồn cán bộ ở các Ủy ban của Quốc hội, các Tỉnh ủy từ các cơ quan công an, quân đội, viện kiểm sát và các sở tư pháp, nhưng so với yêu cầu đào tạo nghiệp vụ, xét xử và trúng tuyển những kỳ thi tuyển chọn thẩm phán quốc gia nêu trên thì theo chúng tôi để chuẩn bị nguồn cán bộ cho quy hoạch đào tạo bồi dưỡng thì cán bộ trong ngành tòa án thực sự phải coi là nguồn chính và là nguồn cán bộ chủ động.

“Nếu sửa nghị quyết kèm theo điều kiện là để bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có thời gian giữ ngạch Thẩm phán cao cấp tối thiểu từ 30 đến 36 tháng thì rõ ràng sẽ không tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu nguồn bổ nhiệm, đồng thời cũng là nguồn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, điều kiện này cũng sẽ phũ phàng loại đi nguồn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ 142 thẩm phán cao cấp hiện được bổ nhiệm từ năm 2017 đến nay và sẽ không đạt được yêu cầu cấp thiết của việc trình Quốc hội trong việc sửa Nghị quyết 81 lần này”, đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng, xuất phát từ thực trạng công tác cán bộ trong quy hoạch nguồn Phó Chánh án, việc sửa quy hoạch là rất cần thiết.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không sửa Nghị quyết 81 này thì sẽ dẫn tới một số đồng chí Chánh án và một số đồng chí từng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh ở các tỉnh có rất nhiều án, gấp 5, gấp 7 lần những tỉnh có nhiều án mới được bổ nhiệm khoảng trên dưới 3 năm thì các đồng chí này chúng tôi đánh giá là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động xét xử của Tòa án thì lại bị loại khỏi nguồn bổ nhiệm lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

“Trong khi có những đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tôi không đánh giá về trình độ, năng lực, đạo đức, nhưng rõ ràng kinh nghiệm tổ chức hoạt động xét xử Tòa án thì ở những Tòa án này kinh nghiệm không nhiều. Cho nên, tôi thấy với số này, có khi với quy định như vậy ở Nghị quyết số 81 thì các đồng chí lại trở thành nguồn làm lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao. Rõ ràng chất lượng cán bộ chúng ta sẽ không đạt được.

Đại biểu Phạm Đình Cúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đồng tình với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81 nhằm kịp thời bổ sung nguồn thẩm phán để đảm bảo hoạt động của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và công tác lãnh đạo, điều hành của Tòa án, đảm bảo điều kiện để kiện toàn lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đúng như đánh giá của Uỷ ban Tư pháp.

“Để được bổ nhiệm làm thẩm phán sơ cấp, thẩm phán tòa án nhân dân phải có ít nhất 5 năm làm công tác pháp luật. Để bổ nhiệm được thẩm phán trung cấp, phải có ít nhất 10 năm làm công tác pháp luật và có ít nhất 5 năm làm thẩm phán sơ cấp. Để bổ nhiệm được thẩm phán cao cấp phải có ít nhất 5 năm là thẩm phán trung cấp.

Do vậy, theo tôi không cần kéo dài nghị quyết này, chỉ có như vậy mới tạo điều kiện Tòa án nhân dân tối cao có điều kiện thuận lợi để lựa chọn người có đủ đức, đủ tài từ những thẩm phán cao cấp trình Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”, đại biểu nói.

 

Hoài Thương- VP Đoàn ĐBQH HN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.525.510
  Online: 301