Ngày 30/5/2019, Ban Pháp chế HĐND TP tiếp tục giám sát tại Phòng Công chứng số 4 về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố (thời điểm giám sát: 01/2017 đến hết tháng 12/2018).

Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát tại Phòng Công chứng số 4

Trưởng phòng Công chứng số 4 đã cho biết, thời gian qua đơn vị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động công chứng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết những tình huống vướng mắc trên thực tế, nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập còn tồn tại trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của đơn vị là thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng theo Kế hoạch số 32KH/UB ngày 04/02/2016 của UBND Thành phố còn chậm; bên cạnh đó, quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng đã bộc lộ những bất cập như: quy định về việc đấu giá quyền chuyển đổi, phương thức chuyển đổi, xác định giá chuyển đổi, chế độ chính sách áp dụng cho công chứng viên tham gia chuyển đổi... chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến một số cán bộ, viên chức còn tâm tư.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả hoạt động của Phòng Công chứng số 4 thời gian qua đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công chứng, không để xảy ra sai phạm; đồng thời thực hiện tốt quy định về giá và mua bảo hiểm nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức.

 Đoàn giám sát đề nghị Phòng Công chứng số 4 làm rõ những bất cập, vướng mắc của cán bộ, viên chức khi thực hiện chủ trương chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; đề xuất các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách với thành phố, nhằm sớm thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp nhà nước sang mô hình xã hội hóa, hoạt động như doanh nghiệp

Đức Huấn,Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.292
  Online: 63