Ngày 06/6/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát tại Sở Tư pháp về công tác tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nội vụ và Tài nguyên và Môi trường, cùng 10 Phòng công chứng và một số Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của Lãnh đạo Sở Tư pháp, tính đến hết năm 2018, toàn thành phố có 122 tổ chức hành nghề công chứng (10 phòng công chứng và 112 văn phòng công chứng) với tổng số 470 công chứng viên ở 30 quận, huyện, thị xã. Hàng năm, Sở chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong hoạt động công chứng; tổ chức kiểm tra theo phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời thanh tra đột xuất 8 phòng công chứng và văn phòng công chứng. Qua đó, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạt hành chính với tổng số tiền khoảng 115 triệu đồng.

Tuy nhiên, do số lượng tổ chức hành nghề công chứng đông, trải rộng địa bàn, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn; hoạt động công chứng còn xảy ra tình trạng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng không đúng quy định, cạnh tranh không lành mạnh. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng theo quy định của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP còn vướng mắc, lúng túng về xác định giá nhận quyền chuyển đổi, phương án xử lý tài sản nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố kết luận buổi giám sát

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh, hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố cơ bản thực hiện tốt. Các phòng công chứng, văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng các hợp đồng, chứng thực bản sao theo đúng quy định của Luật.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn giám sát cho rằng, việc tham mưu, đề xuất với thành phố thực hiện chuyển đổi từ phòng công chứng sang văn phòng công chứng theo kế hoạch của Sở còn chậm, không đúng lộ trình. Vì vậy, thời gian tới, Sở Tư pháp cần phải xác định rõ các mô hình chuyển đổi phù hợp để tham mưu, đề xuất. Trong đó, cần thiết vẫn phải duy trì một số phòng công chứng nhà nước ở những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, các văn phòng công chứng chưa thành lập đủ, để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Đối với những phòng công chứng đã đủ điều kiện chuyển đổi, thì Sở sớm xây dựng đề án thực hiện việc chuyển đổi thành văn phòng công chứng theo quy định; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thay đổi tư duy về bao cấp của nhà nước khi đến tuổi về hưu.

 Nếu các phương án trên không thực hiện được, Đoàn giám sát đề nghị Sở Tư pháp đề xuất với thành phố phương án giải thể các phòng công chứng, thu hồi toàn bộ tài sản cho nhà nước; thực hiện tốt chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng để báo cáo, đề xuất thành phố, trung ương tháo gỡ kịp thời.

Đức Huấn, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.211
  Online: 100