Sáng 13/9, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức phiên giải trình về việc tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện. Dự phiên giải trình có đồng chí Tạ Quang Được, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; Văn phòng HĐND&UBND, các đồng chí là Ủy viên ủy ban nhân dân huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đồng chí là Chủ tịch HĐND, UBND các xã: Thanh Bình, Trường Yên, Tiên Phương, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Thủy Xuân Tiên, Phụng Châu, Phú Nghĩa.

Đồng chí Tạ Quang Được - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu nội dung chủ đề phiên giải trình.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Tạ Quang Được nhấn mạnh: Tổ chức phiên giải trình là một hình thức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân. Giải trình là việc Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp giải trình và cá nhân có liên quan tham gia giải trình vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm. Nội dung phiên giải trình đều đảm bảo là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Chính vì vậy, Phiên giải trình này, Thường trực HĐND huyện đã lựa chọn nội dung tại phiên giải trình về việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện.

Tại phiên giải trình, đồng chí Chu Văn Thông, Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra nhà nước huyện đã báo cáo về việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết tố cáo của công dân trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác thanh tra trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền huyện phải xem xét giải quyết là 96 vụ, trong đó, khiếu nại lần đầu là 89 vụ, khiếu nại lần hai là 7 vụ. UBND huyện đã xem xét giải quyết 71/96 vụ việc, đạt 73,9%. Về tình hình giải quyết tố cáo, có tổng số 26 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền huyện phải xem xét giải quyết. UBND huyện đã xem xét giải quyết 20/26 vụ việc, đạt 76,9%, huyện đang tiếp tục xem xét, giải quyết 6 vụ việc. Đối với tình hình tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện là 14 quyết định, đã tổ chức thực hiện xong 14/14 quyết định, đạt 100%. Tình hình tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết tố cáo phải tổ chức thực hiện có tổng số 20 kết luận, đã tổ chức thực hiện xong 9/20 kết luận, còn 11 kết luận đang tổ chức thực hiện tại 7 xã.

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND huyện đã đặt câu hỏi đối với một số vấn đề liên quan để Thanh tra huyện trao đổi, giải trình làm rõ về thẩm quyền theo dõi kết luận của Thanh tra nhà nước huyện. Đặc biệt là làm rõ xã nào, phòng ban nào còn hạn chế, khó khăn trong công tác khắc phục vi phạm dẫn đến kéo dài, chưa dứt điểm Những biện pháp, giải pháp của Thanh tra huyện để tham mưu UBND huyện giải quyết các tồn tại, hạn chế và làm rõ 11 kết luận đang tổ chức thực hiện; những giải pháp tham mưu cho UBND huyện. Cũng tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND huyện đã đặt những câu hỏi đề nghị 6 lãnh đạo xã, thị trấn và 1 ngành liên quan của huyện đó là phòng kinh tế làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng…

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đã phát biểu tiếp thu và báo cáo làm rõ thêm các nội dung. Đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Tạ Quang Được đã đề nghị Thanh tra huyện tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp đã đề ra, trong đó cần tăng cường kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị. Triển khai đồng bộ thực hiện cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. Đối với UBND cấp xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; gắn triển khai thực hiện luật với thực hiện các biện pháp giáo dục, thuyết phục, đối thoại, hòa giải đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

Lê Hân - Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Chương Mỹ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.791
  Online: 3