Chiều ngày 27/8/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã thực hiện giám sát công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Vi Thị Bình Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn, các thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; đại diện lãnh đạo UBND 05 xã Tân Minh, Xuân Thu, Kim Lũ, Bắc Sơn, Minh Phú.

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay trên địa bàn huyện có 20/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 17 - 18 tiêu chí.  Năm 2019, huyện đăng ký hoàn thành thêm 05 xã đạt xã nông thôn mới (xã Xuân Thu, xã Kim Lũ, xã Tân Minh, xã Minh Phú, xã Bắc Sơn) và phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2019. Hiện nay trên địa bàn huyện: 100% đường trục xã, trục thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới; 95,4% đường ngõ xóm được cứng hóa; 79,4% km kênh chính được kiên cố hóa; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; 68,3% trường đạt chuẩn quốc gia; 95% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom và vận chuyển trong ngày; 99% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh; 45% người dân được sử dụng nước sạch; giá trị sản xuất/ha canh tác năm 2018 đạt 274,3 triệu đồng; toàn huyện không có nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,88% theo chuẩn nghèo đa chiều; 92% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên về chất lượng. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 85,9% người dân tham gia BHYT; 90%  hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 81,3% thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa; hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được phát huy, có hiệu lực, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữa vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đ/c Vi Thị Bình Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu, báo cáo làm rõ hơn các nội dung tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, đề nghị UBND huyện, UBND 05 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tiêu chí chưa đạt, những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để 05 xã đạt xã nông thôn mới trong năm 2019 và huyện hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2019.

Đ/c Hồ Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát  phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát đồng chí Hồ Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao sự nỗ lực, vào cuộc tích cực của UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Quá trình triển khai thực hiện đã huy động được sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhân dân đã tích cực tham gia hiến đất, mở đường, đóng góp công sức trong công tác xây dựng nông thôn mới, tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm. Công tác triển khai thực hiện được tuyên truyền rộng rãi, thực hiện thường xuyên, có trách nhiệm và hiệu quả. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn, đường làng, ngõ xóm trên địa bàn có nhiều chuyển biến, thay đổi tích cực. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo được niềm tin, sự ủng hộ của người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã: Tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn trong công tác xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới; thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng, bền vững, đồng bộ, hiệu quả. Giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và thực hiện hoàn thành đối với các tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện duy trì thường xuyên, nề nếp việc vệ sinh nơi ở, đường làng ngõ xóm, vệ sinh các công trình công cộng, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; có chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần; đẩy mạnh công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa các xã Xuân Thu, Kim Lũ; làm tốt công tác giữ gìn ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thị Nhàn, Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.188
  Online: 94