Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết của HĐND Thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát, Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kế hoạch công tác trọng tâm gồm 02 phần cơ bản sau:

Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND Thành phố: Ban Pháp chế HĐND Thành phố thực hiện tham mưu Thường trực HĐND Thành phố chuẩn bị các nội dung kỳ họp năm 2020 được phân công và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố trong quá trình chuẩn bị nội dung, xây dựng Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề trình tại các kỳ họp HĐND thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế, phối hợp hoàn thiện Nghị quyết sau kỳ họp; Tổ chức thẩm tra các Báo cáo, Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND Thành phố.

Công tác giám sát, khảo sát: Ban Pháp chế HĐND Thành phố tham mưu nội dung để Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình, đồng thời tổ chức giám sát, tái giám sát, khảo sát chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

Về giám sát: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông; công tác phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; công tác tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 (phối hợp với 03 Ban HĐND); Công tác chấp hành pháp luật 6 tháng và năm 2020 đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn Thành phố; Giám sát công tác tổ chức bộ máy và việc thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp.

Về tái giám sát: Một số nội dung liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn và giải quyết kiến nghị cử tri, thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố; Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn Thành phố.

Năm 2020, bên cạnh việc giám sát, tái giám sát các nội dung nêu trên và khảo sát việc thực hiện sáp nhập, thành lập mới để đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; đáng chú ý, Ban Pháp chế HĐND Thành phố chủ trì phối hợp với các Ban HĐND Thành phố tổ chức khảo sát và làm việc với HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn liên quan đến hoạt động của chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, để phục vụ công tác thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Ngoài các công tác nêu trên, Ban pháp chế còn thực hiện các nhiệm vụ khác như: Tham mưu Thường trực HĐND Thành phố các nội dung thuộc lĩnh vực Ban và theo sự phân công của Thường trực HĐND Thành phố tham dự các phiên họp của UBND, phiên họp Thường trực HĐND Thành phố, phiên họp Thường trực Thành ủy; Tham mưu nội dung và dự các phiên giải trình giữa hai kỳ họp do Thường trực HĐND Thành phố tổ chức; tham gia góp ý kiến vào các dự án Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan có thẩm quyền; các Đề án, cơ chế chính sách của Thành phố… và những công tác đột xuất liên quan khác./.

Toàn văn kế hoạch công tác mời xem tại file đính kèm

KIM NGÂN (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.667.222
  Online: 110