Thực hiện phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã chủ trì tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 18/02/2020 của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Trên cơ sở báo cáo của UBND Thành phố, căn cứ quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu có liên quan và kết quả thảo luận, Ban Pháp chế cơ bản tán thành với Tờ trình của UBND Thành phố về sự cần thiết việc tiến hành triển khai kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua nghiên cứu khảo sát, nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng nhân cư, xã hội hóa để thực hiện các công trình văn hóa, khu vui chơi, thể thao. Đồng thời quy mô thôn, tổ dân phố nhỏ cũng ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt đảng, tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, việc di dân hình thành các khu đô thị mới và cả việc chia tách một số đơn vị hành chính cũng ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và phát triển các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua việc sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố để thành lập 159 thôn, tổ dân phố mới (123 thôn, 36 tổ dân phố) và đổi tên 53 thôn, tổ dân phố (50 thôn, 3 tổ dân phố) trên địa bàn 12 đơn vị (11 huyện và thị xã Sơn Tây).

Tại kỳ họp thứ 13, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét quyết định việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn 11 quận, huyện như sau: Tổng số 3.926 thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập, trong đó bao gồm: 3.918 tổ dân phố, 08 thôn; Tổng số có 1.407 thôn, tổ dân phố thành lập mới, trong đó bao gồm: 1.403 tổ dân phố, 04 thôn; Thực hiện đổi tên 226 tổ dân phố trên địa bàn 06 quận.

Ban Pháp chế đề nghị UBND Thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết đề ra sau khi được HĐND Thành phố thông qua; chỉ đạo tiếp tục rà soát việc kiện toàn, sắp xếp và thành lập các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện còn lại đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật...

Toàn văn báo cáo thẩm tra mời xem tại file đính kèm

HỒNG NHUNG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.839.531
  Online: 78