Thường trực HĐND huyện vừa ban hành chương trình giám sát năm 2020. Theo đó, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện Phúc Thọ triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên: Xem xét các quyết định, báo cáo, tờ trình, đề án, kế hoạch,... của UBND, của các cơ quan, ban ngành,... trong thực thi pháp luật, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Xem xét các văn bản quy phạm pháp, luật của UBND huyện và HĐND, UBND các xã, thị trấn; Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND và các thành viên khác của UBND huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân và Thủ trường các cơ quan thuộc UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách; Giám sát việc xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện năm 2020; Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và Pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn; giám sát hoại động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương.

Về giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện triển khai 05 cuộc giám sát. Cụ thể, Quý I/2020, giám sát UBND huyện (phòng Nội vụ huyện và một số phòng, ngành, đơn vị liên quan) việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Quý II/2020, giám sát UBND huyện và các phòng, ngành liên quan          việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ TXCT. Quý III/2020, giám sát UBND huyện (qua phòng TNMT, chi nhánh VP đăng ký đất đai, TTPTQĐ, TCKH), các xã: Ngọc Tảo, Long Xuyên về công tác quản lý đất đai (đấu giá thuê thầu đất công, cấp GCNQSD đất). Quý IV/2020, giám sát    UBND huyện, các xã: Hát Môn, Tam Thuấn, Vân Nam, Võng Xuyên         về việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đồng thời, giám sát các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án (Ban Quản lý dự án, phòng QLĐT,...) về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện cũng sẽ triển khai các chương trình giám sát, khảo sát theo lịch cụ thể.

Theo chương trình, Thường trực HĐND huyện cụ thể hóa chương trình giám sát theo từng tháng, quý gắn với chương trình công tác năm 2020; phân công thành viên Thường trực HĐND huyện thực hiện các nội dung trong chương trình giám sát; giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện một số nội dung thuộc chương trình khi cần thiết và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, phòng, ngành của Huyện nhằm tránh chồng chéo về nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia giám sát.

Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát của Ban, Tổ và tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu kế hoạch và chất lượng; chủ động tham mưu Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực của Ban.

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các Ban của HĐND huyện tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch.

Chương trình giám sát cụ thể mời xem tại file đính kèm 

HỒNG NHUNG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  188 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.611.247
  Online: 51