Thực hiện các quy định mới của Trung ương và Thành ủy, ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xem xét và quyết định ban hành “Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021)”.

Quyết định mới ban hành thay thế Quyết định số 32-QĐ/ĐĐ, ngày 05/12/2016 của Đảng đoàn HĐND Thành phố. Quy chế gồm 4 chương, 21 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức hoạt động, chế độ làm việc của Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đảng đoàn HĐND Thành phố là tổ chức Đảng trong HĐND Thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định thành lập, quy định chức năng lãnh đạo, chỉ đạo HĐND Thành phố, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố và các đảng viên là đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng đoàn HĐND Thành phố hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Đảng đoàn gồm có Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Đảng đoàn HĐND do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn HĐND Thành phố gồm: Lãnh đạo việc quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố theo quy định của pháp luật; Lãnh đạo việc quyết định tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố về chuẩn bị cơ cấu tổ chức HĐND, số lượng thành viên các ban HĐND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định và lãnh đạo xem xét, kiến nghị Trung ương việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của Trung ương; Lãnh đạo công tác bầu cử và công tác nhân sự trong phạm vi phụ trách; Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND; Lãnh đạo hoạt động của đảng viên là đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố; Lãnh đạo tổ chức các kỳ họp của HĐND Thành phố; Lãnh đạo công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân của HĐND Thành phố.

Quy chế cũng quy định cụ thể về phương thức lãnh đạo công tác của Đảng đoàn HĐND Thành phố; về chế độ làm việc; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Đảng đoàn; về mối quan hệ phối hợp công tác của Đảng đoàn HĐND...

Toàn văn Quy chế mời xem tại file đính kèm

QUỲNH DAO (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  208 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.913.806
  Online: 63