Thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND ngày 24/3/2020 để tập trung thực hiện.

(Ảnh minh họa)

Kế hoạch đã phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy trình áp dụng các cơ chế chính sách đã được nêu trong Nghị quyết đối với các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan đảm bảo thiết thực, khả thi và hiệu quả. Đồng thời làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi được đề cập trong Nghị quyết cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cụ thể, nhiệm vụ xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cũng như hướng dẫn các quy trình, thủ tục gồm: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Rà soát sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Quyết định của Thành phố liên quan đến chính sách miễn giá vé, hỗ trợ giá vé cho các đối tượng sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Thông qua các quyết định phê duyệt đặt hàng hoặc đầu thầu các tuyến buýt có trợ giá để triển khai thực hiện ngay việc ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% tiền phí sử dụng đường bộ, phí cầu đường, bến bãi, bảo hiểm hành khách thu hộ đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Ban hành quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn; Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình để thực hiện việc hỗ trợ tiền thuế nhập khấu, tiền lãi vay ngân hàng đối với cảc cơ chế, chính sách ưu tiên đã nêu tại mục b, mục c khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, rà soát bổ sung quy định giá, phê duyệt mức giá trần dịch vụ trông giữ xe, giá dịch vụ bến xe, giá trông giữ xe phù hợp với từng khu vực, quy mô và tính chất (mức độ hiện đại) của từng dự án; Rà soát điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngàv 21/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay để triển khai thực hiện khoản 4 điều 4 của Nghị quyết...

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện gồm: Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2019-2020, đến năm 2025, định hướng 2030; Đề án quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị hợp nhất hạ tầng đường sắt đô thị với quy hoạch phát triển không gian và sử dụng đất đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Đề án Thành lập Trung tâm quản lý điều hành giao thông chung của Thành phố; Đề án thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị và Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc Sở Giao thông vận tải; Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố theo các giai đoạn; Kế hoạch bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Kế hoạch triển khai hệ thống vé điện tử liên thông; Kế hoạch, lộ trình áp dụng công nghệ cao trong quản lý điều hành giao thông vận tải; Kế hoạch tổ chức đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong lĩnh vực quản lý điều hành giao thông vận tải...

UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triến khai thực hiện nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết. Trong đó, Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết...

Toàn văn Nghị quyết của HĐND Thành phố và Kế hoạch thực hiện của UBND Thành phố mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  208 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.913.765
  Online: 5