Ngày 15/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 191-KH/TU, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Làng Sen quê Bác - Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Theo kế hoạch, Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tuyên truyền thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Thủ đô, đất nước và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế. Qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân Thủ đô với Đảng, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thanh niên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của Thủ đô và đất nước...

Kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, sự kiện diễn ra ở các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là ở những nơi có Khu Di tích, Nhà lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị nhằm bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên Internet, mạng xã hội...

Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, Thành ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020). Hà Nội dự kiến sẽ phối hợp tổ chức 4 sự kiện kỷ niệm theo chỉ đạo và phân công của Trung ương, trong đó thành phố chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào ngày 18/5.

Ngoài ra, Hà Nội còn tham gia 3 sự kiện do Trung ương tổ chức và tổ chức 8 hoạt động khác như: Hội nghị biểu dương các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015-2019); xây dựng phim tài liệu “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”; triển lãm ảnh, tổ chức chương trình nghệ thuật, giao lưu...

Thành ủy yêu cầu, các hoạt động triển khai cần được tổ chức trang trọng, hiệu quả với nội dung cụ thể, thiết thực, phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn; tránh hình thức, phô trương, lãng phí; hướng về cơ sở, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố tới cơ sở.

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

HỒNG NHUNG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.271.033
  Online: 40