Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV sắp tới. Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội trân trọng xin đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, cử tri và nhân dân. 

Mời xem toàn văn Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều xin ý kiến.

Hoài Thương

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.043
  Online: 41