TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

1. Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp không thường kỳ) HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

2. Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Báo cáo thẩm tra Điều chỉnh kế hoạch đâu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

3. Tờ trình Về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

4. Tờ trình Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra Quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Nghị quyết Về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.275.993
  Online: 13