Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Báo cáo chính ừị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Thông báo kết luận số 2583-TB/TU, ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Thành ủy gửi Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đề nghị tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản vào Dự thảo gửi về Tiểu ban Văn kiện để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện.

Hoạt động lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương; ý kiến tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Việc thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cần được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, qua đó, chắt lọc, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương, định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Toàn văn gợi ý xin ý kiến và Dự thảo Báo cáo chính trị mời xem tại file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.426
  Online: 33