Năm 2020, thực hiện tốt chủ đề công tác “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp", Đảng đoàn HĐND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 (khoá XII). Trong đó, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có nhiều đóng góp tích cực, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình 07-CTr/TU của Thành uỷ (khoá XVI) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố xây dựng Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 02/01/2020 về Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng của HĐND Thành phố năm 2020. Nội dung Chương trình số 01, các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã bám sát và dựa vào kế hoạch thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy và được tích cực triển khai theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn Thành phố.

Từ ngày 16/12/2019 đến nay, HĐND Thành phố tổ chức thành công 03 kỳ họp không thường kỳ của HĐND khóa XV, kịp thời thông qua 06 nghị quyết về các lĩnh vực: Sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, năm 2020; bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2014; quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Hoạt động giám sát, khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các nội dung nêu trên được Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND triển khai thực hiện một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng, chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, yêu cầu của nhiệm vụ, đặc biệt là quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội. Thường trực HĐND đã hoàn thành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, đang tiến hành giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Thường trực HĐND Thành phố cũng đã chủ động triển khai hoạt động khảo sát thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đoàn khảo sát đã làm việc với các sở, ngành, quận Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, một số trường học, khu chung cư, khách sạn và kết hợp kiểm tra công tác chuẩn bị Bệnh viện dã chiến số 2 của Thành phố. Qua đó, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đã đưa ra nhiều kiến nghị với Bộ Y tế, UBND Thành phố và các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được kịp thời, hiệu quả. Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực HĐND Thành phố tổ chức thành công Phiên giải trình về việc thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các công việc theo Chương trình công tác; công tác phối hợp giữa các Ban HĐND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt. Trong đó, Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm nóng cốt điều hòa, phối hợp với các Ban để thực hiện tốt Chuyên đề số 11 của Chương trình 07-Ctr/TU về “Tăng cường giám sát của HĐND các cấp về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Các Ban HĐND đã triển khai 10 hoạt động giám sát, khảo sát với nhiều đổi mới trong phương thức tổ chức, tăng cường tính hiệu quả, thực chất và phù hợp tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã chủ động thực hiện theo đúng chương trình giám sát đã đề ra, tập trung vào việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trên địa bàn; việc phòng chống dịch Covid-19; công tác giải quyết kiến nghị cử tri, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; những vấn đề bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm...

Bên cạnh đó, Đảng đoàn đã tích cực tham gia vào hoạt động chung, các đoàn công tác của Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; trong đó có chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố đảm bảo đúng quy định, tuân thủ chặt chẽ các quy định, nhất là về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đánh giá chung cho thấy, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy để chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Thành phố thực hiện hoàn thành các nội dung Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2020 được đầy đủ, đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả.

Toàn văn báo cáo mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.839.445
  Online: 134