Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 25/6/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Phùng Thị Hồng Hà – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Văn phòng UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện Đông Anh, UBND xã Dục Tú; công dân Đỗ Thị Thu Hiền, thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buối tiếp công dân.

Theo đó, bà Đỗ Thị Thu Hiền, thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đề nghị được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thực hiện dự án xây dựng đường Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên qua địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà -Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:

1. Bà Đỗ Thị Thu Hiền (là gia đình chính sách) đề nghị sớm được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án đã được công khai và cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công thực hiện Dự án, khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

2. Việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đối với gia đình bà Đỗ Thị Thu Hiền còn chậm, chưa đảm bảo thời gian, trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tại buổi tiếp công dân, UBND huyện Đông Anh, UBND xã Dục Tú đã báo cáo cụ thể và đề xuất hướng giải quyết vụ việc.

3. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đông Anh, UBND xã Dục Tú đẩy nhanh tiến độ giải quyết, báo cáo với UBND Thành phố xem xét, giải quyết; đồng thời, UBND huyện Đông Anh khẩn trương thực hiện ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường Quốc lộ 3 đối với hộ gia đình bà Đỗ Thị Thu Hiền, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và kết quả giải quyết báo cáo về Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 06/7/2020.

4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Toàn văn thông báo Kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 6/2020.

Đức Huấn - Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.839.633
  Online: 113