Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30/7/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ theo vụ việc hàng tháng. Chủ trì buổi tiếp là đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND, Văn phòng HĐND, Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc; đại diện lãnh đạo UBND quận Long Biên, UBND phường Đức Giang; công dân Nguyễn Văn Cương, số 35, ngách 97/27, tổ 26 phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân.

Theo đó, Nguyễn Văn Cương khiếu nại Quyết định số 57/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2015 của UBND quận Long Biên về giải quyết đơn khiếu nại có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Cương theo Quyết định số 7187/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND quận Long Biên.

Sau khi nghe báo cáo nội dung, quá trình giải quyết đơn, ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, chủ trì buổi tiếp công dân kết luận như sau:

1. Năm 2014, UBND quận Long Biên đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Cương- Nghiêm Thị Ngoan, tại địa chỉ: tổ 26, phường Đức Giang, quận Long Biên với tổng diện tích 426,35m2 đất ở, trong đó có 306,3m2 nộp 50% tiền sử dụng đất (Quyết định số 7187/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND quận Long Biên).

Ông Nguyễn Văn Cương không đồng ý làm đơn khiếu nại và đã được UBND quận Long Biên xem xét (Quyết định giải quyết khiếu nại số 57/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2015), trong đó đã xác định diện tích 85m2 do chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất nên có cơ sở và đủ điều kiện cấp GCNQSD đất. Do vậy, hộ ông Nguyễn Văn Cương được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 511,35m2 đất ở (trong đó 120m2 hạn mức đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất và 391,35m2 thu tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất ở).

2. Ông Nguyễn Văn Cương không đồng ý việc công nhận hạn mức đất ở và thu tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất ở nên tiếp tục khiếu nại Quyết định số 57/QĐ-CTUBND của UBND quận Long Biên và đã được UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại của công dân lần 2 theo quy định. Tuy nhiên, từ tháng 3/2015 đến nay chưa được xem xét,  quyết định.

3. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Long Biên, UBND phường Đức Giang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc đất, thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Cương, đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định trách nhiệm về nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 391,35m2, đề xuất hướng giải quyết với UBND Thành phố trước ngày 08/8/2020; đồng thời tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 31/8/2020.

Đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Cương tích cực phối hợp với UBND phường Đức Giang, UBND quận Long Biên, xuất trình các giấy tờ có liên quan đến thời điểm nộp hồ sơ đối với thửa đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để làm căn cứ xác định trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức theo quy định.

4. Giao Văn phòng HĐND, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và Ban Tiếp công dân Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết vụ việc./.

Toàn văn Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 7/2020.

Đức Huấn, Văn phòng HĐND Thành phố.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.837.711
  Online: 52