Sáng 12/8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản cùng 270 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
 
Các đại biểu thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi dự Đại hội
 
Trước khi tham dự Đại hội, các đại biểu đã thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
 
Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ
 
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Tạ Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối có nhiều biến động lớn về tổ chức, bộ máy, trải qua 02 lần hợp nhất, sắp xếp, Đảng ủy Khối đã sớm ổn định tổ chức, phát huy được những ưu điểm, thế mạnh của Đảng bộ ba Khối (Doanh nghiệp, Du lịch, Công nghiệp), hoạt động ngày càng hiệu quả, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ. Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là một trong số các Đảng bộ lớn của Hà Nội với 109 tổ chức cơ sở Đảng, 1.165 chi, đảng bộ trực thuộc, chiếm gần 10% tổng số chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Thành phố và trên 15.000 đảng viên. Các doanh nghiệp thuộc Khối hoạt động trên địa bàn rộng khắp cả nước, với nhiều ngành, nghề, lĩnh vực quan trọng của kinh tế đất nước và Thủ đô.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có đổi mới, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất, đồng thuận, thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
Công tác xây dựng, củng cố cơ sở Đảng, đoàn thể trong toàn Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã thành lập mới được 37 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp 539 đảng viên mới. Đặc biệt, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa thành chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; nhiều việc mới, việc khó được tập trung tháo gỡ, quan tâm đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường, tham gia hiện thực hóa việc tái cơ cấu doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 
Trong 5 năm qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt gần 1.468.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 64 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 21 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng...
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố đặt mục tiêu bình quân hằng năm, doanh thu tăng 8% - 9%, lợi nhuận sau thuế tăng 6% - 7%, đóng góp vào ngân sách thành phố tăng 7% - 8%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5% - 7%; không có doanh nghiệp nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; 100% doanh nghiệp không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản; 100% doanh nghiệp sản xuất có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo quy định; hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% và có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...
 
Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng, phát triển doanh nghiệp là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Đảng bộ và các doanh nghiệp trong Khối phát triển toàn diện trong những năm tới”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Nhấn mạnh Hà Nội là Thủ đô, trung tâm kinh tế lớn của cả nước với số lượng doanh nghiệp và doanh nhân lớn, để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ Khối đã xác định, nhất là 12 nhóm chỉ tiêu, 03 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trước hết, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. "Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 03 tiêu chí: Đảng viên là công dân gương mẫu; Đảng viên là người lao động giỏi; Đảng viên là người tiên phong trong đổi mới, sáng tạo", đồng chí nêu rõ.
 
Về nhiệm vụ phối hợp lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ: Đảng ủy Khối phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các cấp có thẩm quyền có liên quan những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong Khối tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế.
 
“Mỗi doanh nghiệp trong Khối cần chủ động, tích cực trong khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của Thủ đô, của từng doanh nghiệp, nâng cao năng lực theo hướng quản trị tiên tiến, hiện đại, có chiến lược kinh doanh linh hoạt, chuyên nghiệp, tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
 
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt mục tiêu “kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Khối cần chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội; chung tay cùng Thành phố, ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là những cán bộ tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động để lãnh đạo Đảng bộ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
 
Tại đại hội, đại biểu tham dự đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (khóa III) gồm 24 thành viên.
 
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 6 thành viên; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 thành viên, gồm các ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Văn Mạch; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa III gồm 7 thành viên.
 
Được biết, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 (khóa II) hiện là ông Trịnh Huy Thành, do năm công tác không đủ để tái cử ủy viên Ban Chấp hành khóa mới nên ông Thành không có trong phương án bầu nhân sự tại đại hội khóa III. Chức danh Bí thư Đảng ủy Khối sẽ được Thành ủy Hà Nội giới thiệu bổ sung sau đại hội.

Theo hanoi.gov.vn và kinhtedothi.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.837.745
  Online: 72