Sáng 13/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXV, Đảng bộ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bước vào phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 252 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên

 

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,65%/năm
 
Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,65%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra với tỷ trọng: công nghiệp - xây dựng chiếm 55,93%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,01%, nông nghiệp chiếm 15,06%...
 
Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, 100% xã đạt tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (trong đó, Phú Xuyên có nhiều điểm nổi bật: 100% làng, cụm dân cư trên địa bàn huyện đều có nghề truyền thống; số lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm 40%... Diện tích trang trại tổng hợp là 1.506ha; toàn huyện có 95 trang trại đạt tiêu chí mới…); Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
 
Văn hóa - xã hội được quan tâm, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,77%, an sinh xã hội được bảo đảm. 
 
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc. Các cấp uỷ Đảng cũng đã coi trọng việc xem xét, phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo dứt điểm các tồn tại, yếu kém của cơ sở và các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người. Phú Xuyên là đơn vị sớm triển khai kế hoạch sắp xếp các xã, các thôn theo Nghị định số 34-NĐ/CP của Chính phủ (sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân thành xã Nam Tiến), tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Để “Phát huy truyền thống huyện anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới; xây dựng huyện Phú Xuyên phát triển bền vững”, huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu đến năm 2025: Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,65 - 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trên 50%; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; Tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.
 
Siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm để tìm giải pháp khắc phục, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của các tồn tại, hạn chế.

Cơ bản nhất trí, tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn đã nêu trong báo cáo chính trị của huyện, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, trước mắt, huyện cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của thành phố; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp tình hình thực tế, tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 
 
Huyện cần triển khai thực hiện tốt các Chương trình công tác làm tiền đề để phấn đấu đến năm 2030 thị trấn Phú Xuyên trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh phía Nam của Thủ đô; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước. Siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Huyện trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú ý phát triển và giữ gìn văn hóa truyền thống, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh.
 
Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm xây dựng con người; chú trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phát huy kết quả giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững. Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội.
 
Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu huyện Phú Xuyên tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện và xử lý tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.
 
Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 41 đồng chí.
 
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Lê Ngọc Anh tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV. Tiếp đó, đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Phú Xuyên dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. 
 
Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện.
 
Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên phát biểu bế mạc Đại hội
 
Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khẳng định, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc và thành công tốt đẹp. Đại hội kỳ vọng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.837.718
  Online: 51